Koszty stałe w transporcie – co zrobić, aby je zminimalizować?

Koszty stałe oraz zmienne, są nieodłącznym elementem transportu drogowego, które musi ponieść przewoźnik w związku z wykonywaną przez siebie działalnością.

Największe koszty generuje niewątpliwie utrzymanie floty oraz wynagrodzenie dla kierowców. Wysokość kosztów, jakie ponosi firma transportowa, ma znaczący wpływ na sukces całego przedsiębiorstwa. Dlatego bardzo ważnym elementem zarządzania tego typu firmą powinna być odpowiednia optymalizacja kosztów w transporcie.

Nie jest to łatwe zadania, jednak jest ono niezbędny, aby nie tracić pieniędzy tam, gdzie można zaoszczędzić. Jakie są koszty stałe w transporcie oraz jak można je zoptymalizować, aby zwiększyć opłacalność prowadzenia biznesu?

Jakie są koszty stałe w transporcie?

Koszty stałe w transporcie nie zależą od działalności danego centrum czy intensywności jego użytkowania. Nie są to koszty związane z pokonywaną przez pojazdy odległością, wielkością ładunku, czy realizowaną pracą przewozową. Koszty stałe nazywane są często kosztami utrzymania floty pojazdów w gotowości technicznej. Należą do nich m.in.: koszty amortyzacji floty pojazdów i infrastruktury transportowej, koszty wynagrodzeń pracowników, koszty licencji, opłaty ubezpieczeniowe pojazdów, koszty utraconych korzyści i wiele innych kosztów, które są niezmienne w długim okresie czasu, ale nie oznacza to, że zawsze ich wartość jest taka sama.

Tego typu koszty w transporcie są mocno zależne od warunków makroekonomicznych. Mogą ulec zmianie, jednak nie ma na to wpływu poziom działalności. Czynniki, jakie mogą wpłynąć na zmianę kosztów stałych, to przykładowo zmiana organizacji lub zmiana stosowanej technologii w firmie. Może to być również wymiana pojazdów na nowsze, bardziej oszczędne.

Koszty stałe mogą ulegać zmianie w długim okresie czasu. Często spowodowane to jest rozwojem i zwiększeniem rozmiarów przedsiębiorstwa. W długookresowej analizie kosztów mogą one zostać błędnie sklasyfikowane jako koszty zmienne. Koszty stałe można podzielić na dwa rodzaje:

  • Koszty bezwzględnie stałe, które nie podlegają żadnym zmianom w wyniku zmiany wielkości firmy.
  • Koszty skokowo stałe, których wartość nie zmienia się tylko w przedziale wielkości, po którego przekroczeniu następuje ich zwiększenie. Może to być przykładowo zakup nowych samochodów w sytuacji, gdy posiadana flota jest już niewystarczająca do wykonania wszystkich zleceń.

minimalizacja kosztów w transporcie

Jak optymalizować koszty w transporcie?

Odpowiednia optymalizacja kosztów w transporcie to klucz do zwiększenia opłacalności prowadzenia działalności. Nie jest to zadanie łatwe, jednak istnieje wiele możliwości, które wpłyną pozytywnie na finanse firmy. Największym kosztem ponoszonym przez firmę transportową jest koszt utrzymania floty. Codzienne pokonywanie ogromnej ilości kilometrów przez każdy pojazd, generuje olbrzymie koszty stałe, takie jak ubezpieczenia, opłaty np. za parking dla ciężarówek, wynagrodzenie dla kierowców itd. Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio zoptymalizować koszty w tym segmencie transportu.

Telematyka GPS jest znakomitym sposobem na zmniejszenie kosztów utrzymania floty. Jej pierwotnym zadaniem było śledzenie lokalizacji pojazdu. Aktualnie telematyka GPS to nie tylko urządzenie lokalizujące pojazd, ale także wpływające w znaczący sposób na bezpieczeństwo jazdy, a także optymalizację kosztów.

Dzięki analizie danych, które gromadzone są przez telematykę GPS, można w prosty sposób sprawdzić, czy trasa, jaką poruszał się pojazd, była optymalna. Na podstawie tych danych sprawdza się, czy inne trasy nie byłyby lepszym wyborem w celu uniknięcia niektórych kosztów jak np. opłat za przejazd autostradą. Telematyka GPS gromadzi także dane na temat sposobu jazdy kierowcy, przez co można określić, czy jeździ on w sposób ekonomiczny na podstawie porównania spalania paliwa z normami dla danego pojazdu.

Telematyka GPS pozwala także na lepsze zarządzanie całą flotą. Dzięki temu rozwiązaniu można podjąć decyzję czy flota działa w sposób optymalny, czy należy poczynić jakieś zmiany w jej działaniu lub np.  zakupić nowy pojazd, w przypadku, gdy flota jest zbyt obciążona.

Bardzo dobrym sposobem na optymalizację kosztów stałych w transporcie jest również przeprowadzanie regularnych audytów. Wnioski płynące z analiz przeprowadzonych podczas audytu umożliwiają optymalizację obszarów działalności, które do tej pory miały problemy z efektywnością. Odpowiednie zadbanie o sprawy księgowe również może przyczynić się do redukcji kosztów stałych w firmie transportowej.