Prawo karne jest ogółem norm prawnych, które za pomocą kary jako zasadniczego środka przymusu, zawartego w tych normach chronią […]