Jakie dokumenty sprzedaży można wystawić z pomocą programu do faktur online?

Program do faktur online to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie szybkość, wygodę oraz oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ ta metoda potrzebuje jedynie dostępu do Internetu, by sporządzić odpowiedni dokument. Odpowiedni program do faktur online sporządzi wiele dokumentów, które przedsiębiorcy muszą wystawiać w standardowej formie.

Lista dokumentów, które mogą zostać wystawione za pomocą faktur online

  1. Faktura

To dokument prawny potwierdzający wykonanie usługi bądź sprzedaż, która jest wystawiana jedynie przez przedsiębiorców. Na fakturze widniejącym nabywcą może być inne przedsiębiorstwo albo osoba prywatna. Przedsiębiorca musi wystawić dokument do 15 dni od końca miesiąca, gdzie miała miejsce zapłata bądź sprzedaż. Istnieje opcja sporządzenia faktury wcześniej, ale nie szybciej niż na 30 dni, zanim nastąpi sprzedaż albo termin płatności. W przypadku książek – ich sprzedaży i transakcji. Wynosi to kolejno 60 i 90 dni. Faktura powinna zawierać:

– datę i swoisty numer,

– nazwy firmy bądź dane personalne wraz z adresem i numerem NIP obu stron,

– datę wykonania usługi bądź zakupu towaru i Ole jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

– nazwa lub rodzaj towaru bądź usługi,

– miarę albo ilość wystawionych towarów albo zakres wykonane usługi,

– cenę jednostkową netto towaru lub usługi,

– wartość dostarczonych towarów albo wykonanych usług, które zostały objęte transakcją w wartości netto,

– stawkę podatku VAT,

– sumę ceny sprzedaży netto wraz z podziałem na stawki VAT

– ogólną kwotę do zapłaty.

Program do faktur online

  1. Faktura MPP

To faktura, która posiada należność ogółem w wartości ponad 150 000 zł z tytułu sprzedaży towarów. Do niej należy załączyć na dokumencie wyrażenie „mechanizm podzielnej płatności”. Fakturę można oznaczyć w ten sposób także w sytuacji określonych produktów, ale także w celu uproszczenia, każdą inną fakturę, mimo że jest to nieprawidłowe. Ten rodzaj dokumentu pod względem strukturalnym jest bardzo podobny do zwykłej faktury.

  1. Faktura do paragonu

Jest generowana po danym czasie od zakupu danego dobra lub usługi na wyraźne żądanie klienta, Zazwyczaj dzieje się tak, kiedy klient nie poinformuje wcześniej kasjera o potrzebie wygenerowania faktury. O sporządzenie dokumentu księgowego można poprosić do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca od momentu otrzymania towaru. W przypadku dostarczenia towaru/usługi do końca miesiąca, w którym ją zamówiono, dokument należy wystawić nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca oraz do 15 dnia od momentu zgłoszenia żądania. Po tym czasie wystawienie faktury po stronie sprzedającego nie jest już obowiązkowe. Wato pamiętać, że należy oddać paragon osobie wystawiającej fakturę. Jeśli się go nie posiada, należy przedstawić inny dowód zapłaty.

  1. Faktura zaliczkowa

Wystawia się ją zanim transakcja zostanie sfinalizowana. Takie praktyki stosuje się w firmach, które oferują bardzo drogie produkty w celu zabezpieczenia się. Od zwykłej faktury różni się:

– nazwą usługi (potrzebny jest zapisek faktura zaliczkowa bądź zaliczka za)

– kwotą podatku VAT,

– stawką podatku,

-wartością zamówionych usług bądź towarów,

– wartością brutto umowy albo zamówienia,

– kwotą podatku.

Fakturę zaliczkową wystawia się podobnie jak końcową, czyli do 15 dnia w miesiącu, który następuje miesiąc otrzymania zapłaty bądź jej części.

  1. Proforma

Wystawia się ją, potwierdzając przyjęcie zamówienia, ale nie powoduje żadnych skutków. Można ją wystawić wyłącznie przed otrzymaniem zapłaty, jako wezwanie do zapłaty, przedstawienie oferty handlowej lub określenia kwoty do zapłaty. Ten rodzaj faktury pod względem strukturalnym jest bardzo podobny do zwykłej, różni się tylko dopiskiem „faktura pro forma”.

Program do faktur online

  1. Paragon

To podstawowy dokument potwierdzający transakcję kupna-sprzedaży, który nie zawiera numeru NIP. Może on zostać sporządzony pomiędzy firmą a osobą fizyczną. Taki dokument oprócz danych zawieranych na fakturze powinien posiadać:

– nazwę PARAGON FISKALNY, nr kasy oraz oznaczenie kasjera, logo fiskalne i numer indywidualny kasy, datę i minutę dokonanej sprzedaży.

Dobry program do faktur online posiada wiele typów (nie tylko te wymienione powyżej) dokumentów, które przedsiębiorcy muszą sporządzać. Kiedy właściciel firmy potrzebuje wygenerować konkretny typ, wchodzi w odpowiedni rodzaj dokumentu i jedynie co musi zrobić, to uzupełnić niezbędne dane.