Doradztwo podatkowe – w czym może pomóc biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe to miejsce, które zwykle kojarzy się wyłącznie z usługami prowadzenia księgowości i doradztwem w zakresie kwestii finansowych. W świetle ustawy o rachunkowości biura rachunkowe mogą jednak podejmować się także doradztwa podatkowego dla swoich klientów, choć oczywiście w zakresie znacznie zawężonym w stosunku do tradycyjnego doradztwa. Kwestie takie jak porady, opinie czy wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych i celnych mogą znaleźć się w zakresie usług biura rachunkowego, o ile pracujący tam doradcy będą spełniali wymogi określone w ustawie o doradztwie podatkowym. W jaki sposób biuro rachunkowe może pomóc swoim klientom z zakresu doradztwa podatkowego?

Podstawowe zadania biura rachunkowego

Biuro rachunkowe to przede wszystkim zespół doradców, którzy doskonale rozumieją podstawy prowadzenia własnej działalności i potrafią doradzić oraz wspomóc przedsiębiorców w wielu kwestiach związanych z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Jednym z najważniejszych aspektów każdego biura rachunkowego jest dziś outsourcing usług księgowych, a więc prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów i rozliczeń podatkowych czy rozliczeń płac pracowników w imieniu swojego klienta.

biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe a doradztwo podatkowe

Według ustawowego opisu działalności biur rachunkowych, ich podstawowym zadaniem jest odpłatne prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych, wszelkiego rodzaju rejestrów i ewidencji, a także pomoc w zakresie zeznań i deklaracji dla celów podatkowych, ewidencji i rozliczeń wynikających z przepisów Prawa Pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także różnorodnych deklaracji wynikających z rozliczeń z ZUS. Kompetencje te są jasno określone w Ustawie o rachunkowości i są prawnie wiążące.

Z powyższej definicji wynikać by mogło, że biura rachunkowe nie zajmują się typowym doradztwem podatkowym, które w rzeczywistości jest domeną osób fizycznych wpisanych oficjalnie na listę doradców podatkowych, a także adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów.

To oni, w świetle prawa, są upoważnieni do udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych, prowadzenia w ich imieniu ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania pomocy w ich zakresie, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych oraz reprezentowania swoich klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej odnośnie spraw podatkowych.

Wiele biur rachunkowych posiada jednak w swoich szeregach jedną ze wspomnianych wyżej osób (najczęściej jest nią biegły rewident), a więc może pełnoprawnie działać w zakresie doradztwa podatkowego i wspomagać swoich klientów w kwestiach związanych z obowiązkami podatkowymi.

biuro podatkowe

Doradztwo podatkowe w biurze rachunkowym

Biura rachunkowe (szczególnie te działające zgodnie z normą ISO 9001:2015), dzięki swojej działalności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ma ogromne doświadczenie, które przekłada się na doskonałą znajomość wielu sektorów gospodarki. Dzięki pracy z różnorodnymi klientami, pomoc i doradztwo podczas wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, analizy przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji podatkowej, czy reprezentowanie klientów przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi nie są dla dobrych biur najmniejszym problemem.

Działający w ramach biura doradcy podatkowi mogą z powodzeniem zająć się prowadzeniem ewidencji przychodów i rozliczeń podatkowych, przygotowywaniem rozliczeń podatku dochodowego, czy ogólnym doradztwem z zakresu podatków i zagadnień finansowych.

W zakresie doradztwa podatkowego, biura rachunkowe posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodne z założeniami Ustawy o doradcach podatkowych mogą wydawać opinie podatkowe, wnioskować w imieniu klienta o wydanie interpretacji podatkowych czy też prowadzić szkolenia z zakresu poprawności prowadzenia dokumentacji podatkowej. Poszukując właściwego biura rachunkowego dla własnej firmy warto zastanowić się nad wyborem tego, które poza tradycyjnym prowadzeniem ksiąg oferuje szereg usług, w tym doradztwo podatkowe.