Czy podatek za pracę w Belgii musimy rozliczyć w Polsce?

zwrot podatku z belgiiPolak, który pracował w Belgii, powinien złożyć zeznanie podatkowe zarówno w Polsce jak i od łącznych dochodów polskich oraz zagranicznych obliczyć podatek według skali. Osoby fizyczne, jeżeli tylko mają miejsce zamieszkania na terenie Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce pochodzenia źródeł przychodów. Dochody polskie oraz zagraniczne podlegają więc ogólnej kumulacji i od nich należy obliczyć podatek według skali uznanej w Polsce.

Warunki w trakcie składania zeznania podatkowego

Warunki te będą decydowały o obowiązku kumulacji dochodu oraz rozliczeniu z polskim fiskusem. Pierwszym z nich jest miejsce stałego zamieszkania. Tylko Polak, który mieszka w Polsce, będzie podlegał ogólnemu obowiązkowi podatkowemu.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium RP swoje centrum interesów osobistych lub też gospodarczych lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Drugi warunek, który wpływa na sposób rozliczenia dochodów w Polsce, związany jest z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę z konkretnym krajem. Ściślej rzecz ujmując, znaczenie ma metoda o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta w konkretnej umowie. Niestety w przypadku Belgii jest ona niekorzystna dla Polaka i obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia.

Proporcjonalne odliczenie

Jeżeli podatnik osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium kraju lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie decyduje o zastosowaniu tzw. metody wyłączenia z progresją (tak jest właśnie w przypadku Belgii) lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł osiągniętych na terytorium Polski.

Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się w takiej sytuacji kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Belgii. Odliczenie to nie może jednak być większe od tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w innym państwie. Jest to standardowa metoda proporcjonalnego odliczenia, która obowiązuje przy rozliczeniu dochodów zdobytych w Belgii.

rozliczenie podatku z zagranicy
Tax-Polbiuro rozliczające z zagranicy. Sprawdź ofertę!

Zeznanie roczne

Polski podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochody belgijskie oraz polskie, musi on również obliczyć należny podatek według skali polskiej. Do złożenia zeznania będzie zobowiązany Polak, który zarówno uzyskał w roku polskie jak i belgijskie dochody, dotyczy to również tego Polaka, który utrzymywał się tylko z pracy w Belgii.

Rozliczenie należy wykonać do końca kwietnia na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. W załączniku należy podać nazwę kraju, z którego otrzymywaliśmy dochody, uzyskany dochód oraz kwotę zapłaconego za granicą podatku.

Rozliczenie alimentów

Są to środki na utrzymanie lub też alimenty otrzymane od bliskiej osoby albo od byłego współmałżonka. Traktuje się je jako dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% uzyskanej kwoty. Jeśli przesyłane są bezpośrednio samemu dziecku, w takiej sytuacji nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub też opiekuna, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od swojego wieku, samo musi złożyć potrzebne zeznanie podatkowe. Pierwsze 3200 euro środków na alimenty na dzieci jest zwolnione z opodatkowania. Środki na alimenty wypłacane przez samych rezydentów osobom przebywającym w innym kraju podlegają opodatkowaniu w tym właśnie kraju, w którym przebywa ich konkretny odbiorca.

 


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odzyskiwanie podatku z zagranicy
Zwrot podatku z Niemiec
podatek z zagranicy zwrot
Kiedy rozliczać się z pracy za granicą? 5 firm z Wrocławia, które rozliczają podatek z Niemiec Czy podatek za pracę za granicą musimy rozliczyć w Polsce?
Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu