Certyfikacja systemów zarządzania w przedsiębiorstwie

Zagwarantowanie swoim klientom najwyższej możliwej jakości produktów, ich bezpieczeństwa, legalnego pochodzenia i zrównoważonej produkcji jest dziś niezwykle ważnym elementem strategii biznesowej wielu przedsiębiorstw.

To właśnie pewność, że za pozytywnym wizerunkiem kreowanym przez firmę stoją prawdziwe, możliwe do potwierdzenia wyniki i działania sprawia, że konsument wybiera dziś określony produkt, a kontrahent podejmuje współpracę z określonym producentem.

Choć certyfikacja systemów zarządzania nie jest w większości przypadków działaniem obowiązkowym, bardzo często stanowi jedyną drogę do zyskania przewagi konkurencyjnej i stworzenia wiarygodnego obrazu marki. Jakie są zalety i wady dobrowolnej certyfikacji systemów zarządzania w przedsiębiorstwie i czy pozyskanie certyfikatu zgodności z wybraną normą ISO jest warte pracy, jaką należy włożyć w jej wdrożenie?

Audytowanie przedsiębiorstwa

Zalety i wady certyfikacji systemów zarządzania

Firmy na całym świecie mierzą się dziś z koniecznością walki o swoje miejsce na rynku. Konkurencyjność w niemalże każdej branży wzrosła dziś na tyle, że po raz pierwszy w historii to do klienta należy ostateczna decyzja o zakupie bądź rezygnacji z zakupu danego produktu.

Konieczność skorzystania z usług jedynej firmy w danej dziedzinie została zastąpiona możliwością wyboru spośród setek ofert. Decyzję można opierać na reklamie i materiałach promocyjnych kreowanych przez firmę, opiniach innych ludzi, a nawet własnych przeczuciach.

Żadna z tych metod nie zastąpi jednak oficjalnego certyfikatu potwierdzającego formalnie zgodność działań firmy z określonymi, wysokimi, międzynarodowymi standardami. To właśnie jedna z pierwszych i najważniejszych zalet certyfikacji systemów zarządzania – możliwość dotarcia do klienta i potwierdzenia swojej wartości rynkowej.

Kolejną zaletą certyfikacji systemów zarządzania w przedsiębiorstwie jest możliwość uporządkowania, ustabilizowania i ujednolicenia wszystkich procesów w przekroju różnych obszarów działania firmy.

Wdrażając określoną normę ISO, firma poddaje się wielu audytom wewnętrznym analizującym ją pod naprawdę wieloma aspektami i poszukującym obszarów wymagających poprawy i udoskonalenia. Zmieniając swoje podejście do biznesu na proaktywne, dążące do ciągłego ulepszania, eliminowania ryzyka i unikania marnotrawstwa, firma gwarantuje sobie lepsze funkcjonowanie na rynku, bardziej zrównoważony rozwój i przede wszystkim zyski, które płyną z dobrej organizacji pracy.

Czy certyfikacja systemów zarządzania ma więc jakiekolwiek wady? Dla wielu przedsiębiorstw problem stanowić mogą bardzo ostre wymagania, które często wymuszają wprowadzenie wielu rewolucyjnych zmian w sposobie prowadzenia firmy.

Warto jednak podkreślić, że większość norm ISO dotyczących systemów zarządzania przedsiębiorstwem zostało skonstruowanych tak, by optymalnie dopasowywać się do indywidualnego profilu każdego przedsiębiorstwa i inspirować je do doskonalenia stosowanych już działań, a nie całkowitego zastępowania ich nowymi metodami pracy. W rzeczywistości normy nie określają tego jak powinny wyglądać działania firmy, a jedynie sugerują wartości, jakie powinny im przyświecać.

Jak certyfikacja systemu zarządzania wpływa na działanie całego przedsiębiorstwa?

Dostosowanie się do nieustannie zmieniających się wymagań rynku jest bardzo skomplikowane, szczególnie w obliczu pojawiającej się nieustannie konkurencji pełnej świeżych pomysłów i nowego podejścia do branży. Firmy, które chcą utrzymać się na szczycie muszą działać świadomie, zdecydowanie i zawsze z korzyścią dla samych siebie, ale i klienta.

Stosowanie się do uznanych na arenie międzynarodowej norm i standardów dotyczących systemów zarządzania sprawia, że uzyskanie tego typu równowagi biznesowej staje się znacznie łatwiejsze, a jej utrzymanie wymaga jedynie regularności i systematyczności w działaniach. Certyfikacja systemów zarządzania w przedsiębiorstwie stanowi dowód na świadomość rynkową firmy i jej aktywne podejście do ciągłego, zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja to również szereg korzystnych zmian wewnętrznych w postaci lepszej organizacji pracy, większej świadomości i zaangażowania poszczególnych pracowników i kierownictwa, czy wreszcie zmniejszenia strat spowodowanych brakiem kontroli nad pewnymi aspektami produkcji i działalności.