For Eco-Pracownia Projektowa

or Eco jest firmą, która świadczy outsorcing w zakresie ochrony i inżynierii środowiska. Pozwala to podmiotom gospodarczym na terminową realizację obowiązków związanych z ochroną środowiska, a także redukcję kosztów dotyczących zatrudnienia nowych osób. For Eco zapewnia doradztwo w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej, zapraszamy.

Dane firmy:

Adres: ul. Grzegórzecka 104/5 31-559 Kraków

E-mail: foreco@op.pl

Strona www: https://for-eco.eu/

Telefon: 48 503 066 084