Dostępne formy pomocy dla firm transportowych

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się z wieloma obowiązkami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Właściciele tego typu firm napotykają wiele trudności związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców, obsługą kadrową, prowadzeniem księgowości.

Zmieniające się nieustannie przepisy na poziomie krajowym i Unii Europejskiej nie ułatwiają zadania. Obowiązkiem właścicieli jest dbanie o nieustanne szkolenie swoich pracowników w różnych zakresach działalności firmy.

Kompleksowe wsparcie dla rodzimego transportu

Kompleksowym wsparciem dla rodzimego transportu mogą być kanały internetowe pokazujące dobre praktyki na rynku polskiego transportu. Ich misją jest prezentowanie między innymi:

  • filmów instruktażowych,
  • nowości i problemów związanych z tą branżą,
  • informacji na temat, jak prawidłowo rozliczać kierowców,
  • instruktażu na temat prowadzenia kadr i księgowości.

Wiedza i istotne dla prowadzenia firmy informacje sprawią, że prowadzenie działalności w branży transportowej stanie się  zdecydowanie prostsze i satysfakcjonujące.

Wsparcie firmy transportowej w zakresie optymalizacji kosztów

Problemem każdej firmy transportowej jest optymalizacja kosztów i maksymalizacja zysków, co wiąże się między innymi ze stosowaniem metod takich jak: właściwe opracowywanie tras, korzystanie z nowoczesnej floty pojazdów, unikanie pustych przebiegów, jak również wybranie najkorzystniejszych ofert i stawek. W celu optymalizacji kosztów transportu należy przeprowadzić diagnozę i audyt aktualnej sytuacji firmy związanej z:

  • wielkością floty pojazdów,
  • skalą jej wykorzystania,
  • możliwościami transportowymi firmy i jej pracowników.

Kolejnym krokiem powinno być przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania, którego celem będzie pełna optymalizacja kosztów. Obecnie najważniejszymi metodami optymalizacji kosztów są systemy teleinformatyczne, umożliwiające monitorowanie i kontrolę wielu aspektów transportu, między innymi planowania tras, monitorowania zużycia paliwa i wielu innych. Dzięki nim można wypracować coraz skuteczniejsze metody optymalizacji kosztów transportu. Te nowoczesne narzędzia informatyczne są ogromnym wsparciem dla branży transportowej.

Kolejnym narzędziem są szkolenia, a przede wszystkim indywidualne programy szkoleniowe w zakresie zarządzania firmą. W dziele wspierania przedsiębiorstw transportowych należy, dzięki indywidualnemu podejściu, dopasować istniejące narzędzia i rozwiązania techniczne do realiów własnej firmy.

firma transportowa

Wsparcie firmy transportowej w zakresie księgowości

Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie transportowym może być wyzwaniem z powodu ogromu dokumentacji związanej z prowadzeniem ksiąg, ewidencją czasu pracy, dotrzymywanie zobowiązań podatkowych oraz kadrowo-płacowych oraz wielu innymi czynnościami związanymi z prowadzeniem tego obszaru w firmie.

W związku z tym wiele z nich decyduje się na skorzystanie z profesjonalnych usług specjalistów zapewniających wsparcie dla firm transportowych lub zatrudnienie doświadczonej osoby do prowadzenia księgowości.

Ze względu na wysoki poziom trudności i skomplikowania spraw związanych z prowadzeniem księgowości w firmie transportowej warto skorzystać z usług indywidualnych księgowych, którzy prowadząc własną działalność gospodarczą, obsługują firmy transportowe w wymiarze kilkunastu godzin miesięcznie po odbyciu przez nich szkolenia z zakresu księgowości w przedsiębiorstwie transportowym. Wtedy przedsiębiorca nie musi tworzyć dla takiej osoby nowego stanowiska pracy.

Z tego typu szkoleń mogą skorzystać również właściciele samodzielnie prowadzący księgowość w swojej firmie, jak również księgowi i biura rachunkowe obsługujące firmy transportowe.

Wsparcie firmy transportowej w zakresie kadr

Największym wyzwaniem dla przedsiębiorcy w obrębie spraw związanych z kadrami jest prowadzenie ewidencji czasu pracy na podstawie kart kierowców i systemów monitorujących, przebytych trasy, obowiązkowych przerwy, czy urlopów. Dzięki współpracy z działem odpowiedzialnym za optymalizację kosztów firmy oraz planowaniem tras dokumentacja powstająca w firmie zgadza się nie tylko ze stanem faktycznym, ale również z obowiązującymi przepisami.

Wsparciem dla firmy transportowej w obszarze kadr może być zlecenie obsługi tego działu firmie zewnętrznej lub osobie działającej również w oparciu o outsourcing. Zatrudnianie pracowników tego działu zarówno w małych firmach, jak i dużych jest zwykle nieopłacalne. Kolejnym sposobem wsparcia przedsiębiorstw transportowych w zakresie obsługi kadrowej mogą być także liczne szkolenia, jak również pomoc w poszukiwaniu firmy zewnętrznej, świadczącej usługi w tym obszarze oraz instruktaż w zakresie organizacji dokumentacji i pracy kadrowej.