Zawód: kierowca – czego nie wliczymy w czas pracy?

Praca na stanowisku kierowcy zawodowego może się kojarzyć wyłącznie z prowadzeniem pojazdów i dbaniem o przewożony ładunek.

W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, ponieważ praca na tym stanowisku wymaga realizowania wielu różnych zadań, które są wymagane zarówno przez firmę zatrudniającą danego kierowcę, jak i przez prawo obowiązujące w Polsce oraz za granicą. Jednym z takich obowiązków jest z pewnością stosowanie się do wszelkich przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz dbanie o rzetelne rejestrowanie swojego czasu pracy. Warto więc wiedzieć jak oblicza się czas pracy kierowców, jakie czynności są, a jakie nie są wliczanie do czasu pracy kierowców oraz dlaczego ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców jest tak ważne?

Jak oblicza się czas pracy kierowcy?

Rejestrowanie czasu pracy kierowców oraz stosowanie się do wszelkich wymagań dotyczących tej kwestii jest bardzo ważną sprawą, która ma niewątpliwy wpływ na bezpieczeństwo kierowcy oraz innych osób na drodze. Często przyczyną różnego rodzaju wypadków jest właśnie zmęczenie, dlatego tak istotne jest nieprzekraczanie określonych limitów czasu pracy i stosowanie się do wymagań dotyczących przerw i odpoczynku podczas prowadzenia pojazdu. 

Czas pracy kierowców oblicza się przy użyciu specjalistycznego urządzenia, jakim jest taryfikator. Dawniej były to taryfikatory analogowe, jednak obecnie coraz częściej wykorzystuje się w tym celu taryfikatory cyfrowe, które zapisują wszelkie ważne informacje na tzw. karcie kierowcy, czyli imiennym dokumencie, przypisanym do danego kierowcy tak jak np. prawo jazdy. 

Taryfikator zapisuje czas pracy kierowcy, ilość i długość przerw, najważniejsze parametry pojazdu itd. Dzięki temu ewidencjonowanie czasu pracy kierowców może być w pełni rzetelne i dużo łatwiejsze, co jest bardzo ważną zaletą. 

Co wlicza się do czasu pracy kierowcy?

Praca na stanowisku kierowcy większości osobom kojarzy się wyłącznie z prowadzeniem pojazdu. Oczywiście jest to prawda, ale oprócz tej podstawowej czynności kierowca musi wykonywać jeszcze wiele innych obowiązków, które również zaliczają się do czasu jego pracy. Do takich zadań zaliczyć można:

 • prowadzenie pojazdu,
 • czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów, kontrolowaniem ich realizacji oraz oczekiwaniem, czyli pozostawaniem w gotowości do wykonywania swoich zadań,
 • zabezpieczanie towaru,
 • czynności spedycyjne,
 • obsługa pojazdu wraz z przyczepą,
 • utrzymanie pojazdu w czystości, 
 • czynności administracyjne, czyli wszelkie formalności związane z realizowaniem przewozu drogowego,
 • pomoc oraz nadzór nad osobami wsiadającymi lub wysiadającymi z pojazdu (w przypadku np. kierowców autobusu).

Czego nie wlicza się do czasu pracy kierowcy?

Na czas kierowcy składa się wiele różnych czynności, jednak istnieją także sytuacje, których nie zalicza się do tej listy. Czynności tymi są:

 • nieusprawiedliwione postoje,
 • czas dyżuru, jeśli kierowca nie wykonywał żadnej pracy,
 • odpoczynek dobowy, w sytuacji, gdy nie został przerwany,
 • przerwa w przerywanym systemie czasu pracy.

kierowca

Ponadto wyróżnić można także pojazdy, które nie podlegają przepisom dotyczącym rozliczania czasu pracy kierowców. Oznacza to więc, że w ich przypadku kierowca nie musi rejestrować swojego czasu pracy oraz odpoczynków na tachografie. Do wyjątków tych zalicza się pojazdy:

 • medyczne,
 • wojskowe,
 • zabytkowe,
 • wolnobieżne,
 • specjalistyczne, 
 • realizujące przewóz osób na trasach regularnych, jeśli poruszają się one nie dalej niż 50 km,
 • nieprzekraczające dopuszczalnej masy całkowitej do 7,5 tony i są wykorzystywane do niezarobkowego przewozu rzeczy,
 • kontrolowane po realizacji naprawy w serwisie, 
 • niedopuszczone jeszcze  do ruchu,
 • nieporuszające się po drogach publicznych.

Dlaczego rozliczanie czasu pracy kierowców to tak ważna kwestia?

Rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców pozwala mieć stałą kontrolę nad tym, jak długo dany kierowca realizował wyznaczone mu obowiązki i czy nie przekroczył dopuszczalnych przez prawo limitów czasu pracy. Ma to ogromne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa na drodze, ponieważ zmęczenie jest często przyczyną popełniania różnego rodzaju błędów, które mogą prowadzić do wypadków w ruchu drogowym. 

Ponadto rejestrowanie czasu pracy pozwala także dużo dokładniej określić wynagrodzenie należne danemu kierowcy za wykonaną pracę, dzięki czemu nie ma ryzyka popełnienia błędów podczas obliczania tej sumy.