Zaufanie klientów, a certyfikat GMP B 3

Kwestie bezpieczeństwa żywności obecnie stały się obiektem zainteresowania nie tylko wielkich korporacji czy organizacji, ale również osób prywatnych. Nie można przy tym zapomnieć, że w przypadku żywności, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego ogromną rolę odgrywa rodzaj stosowanej paszy. Z tego też powodu przemysł paszowy został zobowiązany do podjęcia kroków, mających na celu zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa tego typu żywności.

W dużej mierze odpowiedzialność za bezpieczną żywność pochodzenia zwierzęcego spoczęła na właścicielach hodowli. To oni powinni zadbać o bezpieczną paszę dla hodowanych zwierząt, a co się z tym wiąże – nawiązać współpracę z dostawcami pasz, dodatków i preparatów uzupełniających posiadającymi odpowiednie certyfikaty świadczące o wysokich standardach pożywienia. Jednym z takich certyfikatów jest GMP B 3, który bezpośrednio wpływa na zaufanie klientów.

Certyfikat GMP B 3 – co należy o nim wiedzieć?

Przedsiębiorstwa specjalizujące się magazynowaniem oraz dostarczaniem pasz czy zbóż do hodowli zwierząt, mają możliwość potwierdzenia wysokiej jakości swoich produktów poprzez przedstawienie certyfikatu GMP+ B3 w sektorze handlowym. Otrzymany certyfikat jest zatem podstawowym dokumentem poświadczającym bezpieczeństwo produktu, a także dowodem na to, iż organizacja spełnia wszystkie wymogi niezbędne do prawidłowego przechowywania, co wpływa na jego odpowiednie pochodzenie.

Zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym trudno jest pozyskać zaufanie kontrahentów niezbędnych do nawiązania współpracy. Każdy szuka bezpiecznych i odpowiednich rozwiązań dla swojego biznesu. W odpowiedzi na takie wymogi powstał system standardów GMP, który reguluje kwestie zapewnienia bezpieczeństwa pasz dla wszystkich etapów w całym łańcuchu paszowym. Chodzi tutaj o zwiększenie jakości na czterech najważniejszych obszarach:

  • GMP B1 – etap produkcji, handlu w sektorze pasz,
  • GMP B2 – etap produkcji niezbędnych składników pasz,
  • GMP B3 – etap handlu i przechowywania pasz,
  • GMP B4 – transport (krajowy oraz spedycja międzynarodowa).

 

Najważniejszy z tych obszarów obejmuje certyfikację na poziomie GMP B3. System Bezpieczeństwa Pasz gwarantuje bezpieczeństwo magazynowania oraz transportowaniu pasz oraz mieszanek paszowych w ramach działań handlowych. Dzięki temu produkty paszowe spełniają wszystkie niezbędne wymagania ilościowe oraz jakościowe, ograniczając przy tym obecność zanieczyszczeń. System Bezpieczeństwa Pasz GMP B3 kładzie największy nacisk na cały łańcuch dostaw, aby zapewnić najwyższą jakość w branży handlu paszami.

Każda organizacja specjalizująca się w magazynowaniu i odsprzedaży pasz i produktów paszowych powinna uzyskać odpowiedni certyfikat. Dzięki temu otrzymują odpowiednie do tego uprawnienia.

Gdzie znajdzie swoje zastosowanie certyfikat GMB B 3?

Uzyskanie certyfikatu z zakresu GMB B3 znajdzie swoje zastosowanie w wielu sektorach handlu, hodowli czy transportu pasz. Branże jakie powinny być zainteresowane tym, aby uzyskać certyfikat umożliwiający zapewnienie im jakości i bezpieczeństwa towaru, to:

  • producenci pasz i produktów paszowych dla zwierząt hodowlanych i domowych,
  • producenci poszczególnych składników pasz,
  • firmy magazynowe, transportowe, handlowe,
  • laboratoria badawcze specjalizujące się w analizie jakości pasz.

Certyfikat GMP B 3 a zaufanie klientów

Uzyskanie certyfikatu GMP B 3 wiąże się z wieloma korzyściami dla organizacji zajmującej się magazynowaniem lub transportem pasz dla zwierząt domowych oraz hodowlanych. Za największą zaletę certyfikacji GMP B3 uznaje się wzrost zaufania potencjalnych kontrahentów oraz klientów, a także dostawców. Certyfikat dodatkowo pomaga we współpracy z akredytowanymi jednostkami kontrolującymi – również tymi przeprowadzającymi audyt.

zwierzęta rolne

Oprócz tego certyfikacja GMP B3 pomaga w utworzeniu jednolitych procedur analizy ryzyka i opracowanie środków zapobiegawczych, w momencie pojawienia się problemów. Dodatkowo certyfikat ponosi bezpieczeństwo żywności i zmniejsza ryzyko przenoszenia się patogenów.

Certyfikacja GMP B3

Uzyskanie certyfikatu GMP B3 zwiększa efektywność w prowadzeniu analizy i nadzorowania procesów handlowych w całym łańcuchu dostaw. Dzięki niemu możliwe jest zapobieganie i eliminowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń, które mogą pojawić się zarówno w paszach dla zwierząt, jak i późniejszych artykułach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Certyfikację Systemu Bezpieczeństwa Pasz należy przeprowadzić jedynie we współpracy z akredytowaną jednostką. Umożliwi to odpowiednie przygotowanie się do audytu zewnętrznego, a także opracowanie wszystkich niezbędnych procedur i przeszkolenie zatrudnionych pracowników.