Szkolenia z komunikacji wewnętrznej – dlaczego są tak istotne dla firm?

Komunikacja wewnętrzna, to zaraz obok dobrego pomysłu, inwestycji oraz strategii marketingowej jedna z ważniejszych podstaw rozwoju każdej firmy. Zaangażowany zespół pracujący w atmosferze wiary we wspólny sukces i dążenia do zamierzonych celów jest zespołem po prostu dobrym.

Komunikacja pomiędzy pracownikami nie będzie się jednak przekładać na sukces, jeśli nie zostanie połączona z pozytywnym dialogiem pomiędzy pracownikami a szefostwem. Firma, w której komunikaty podawane są jasno i przejrzyście, a pracownicy są doceniani za swoje wysiłki i dostatecznie motywowani do dalszej pracy funkcjonuje sprawnie, a jej wizerunek na zewnątrz zostaje automatycznie wzmocniony. Wielu pracodawców nadal nie wierzy jednak w siłę komunikacji wewnętrznej. Dlaczego szkolenia z komunikacji wewnętrznej są tak istotne?

Zrozumienie istoty poprawnej komunikacji wewnętrznej

Ci, dla których rola lidera zespołu, managera lub kierownika oznacza dominację nad podwładnymi i ślepe wydawanie rozkazów skorzystają na szkoleniach z komunikacji wewnętrznej najwięcej. Choć wydawać by się mogło, że przyjęcie postawy stricte dominującej jest powszechnie uznawane za błędne i zastraszające, wielu pracodawców w dalszym ciągu nie zdaje sobie z tego sprawy.

Podstawowym zadaniem szkoleń z komunikacji wewnętrznej jest więc uświadamianie kierownictwu i wszystkim osobom mającym pod sobą załogę isto

tnej roli komunikacji wewnętrznej i jej wpływu na pozytywny obraz firmy.

komunikacja wewnętrzna

Dobra komunikacja wewnętrzna w firmie to najlepszy przepis na poprawę wizerunku firmy na zewnątrz. Wielu liderów zdaje się w dalszym ciągu przeceniać rolę marketingu, nie doceniając jednocześnie efektu, jaki na wizerunek firmy mają sami pracownicy. Zależność tą najłatwiej zaobserwować w sytuacjach kryzysowych. Jeśli pracownicy dowiadują się o niepowodzeniu projektu ze źródeł innych, niż bezpośredni komunikat szefostwa, zaufanie do zarządu automatycznie maleje.

Dlaczego bowiem pracownicy mieliby angażować się w naprawę sytuacji i dbać o dobre imię firmy, jeśli ta nawet nie raczy powiadomić ich o problemach i potencjalnej złej prasie. Po drugiej stronie spektrum mamy jednak sukcesy firm, za które pochwały otrzymuje wyłącznie najwyższy szczebel firmy.

Pracownicy, którzy nie zostaną docenieni za swój wkład w projekt nie podejdą chętnie do kolejnych. Istnieje duża szansa, że wręcz przestaną angażować swoją energię i kreatywność w pracę, która nie przynosi im żadnej satysfakcji. Praca na imię innych nigdy nie satysfakcjonuje. Prawidłowa komunikacja wewnętrzna może zmienić tę dynamikę.

Nauka wysyłania komunikatów

Szkolenia z komunikacji wewnętrznej to przede wszystkim nauka wysyłania komunikatów. Celem dobrej komunikacji wewnętrznej jest uzyskanie dialogu pomiędzy pracownikiem a managerem – kluczem do jego osiągnięcia jest sprawny i zbalansowany przepływ informacji.

Prawidłowa komunikacja wewnętrzna opiera się na angażowaniu pracowników ze wszystkich szczebli firmy i wprowadzaniu ich w szczegóły pracy, którą mają wykonać. Żaden pracownik nie będzie bowiem pracował chętnie i wnosił do projektu świeżej energii, jeśli nie będzie rozumiał sensu wykonywanej pracy. Każdy projekt powinien nieść za sobą konkretny cel, znany zarówno kierownictwu jak i zespołowi.

zespół pracowników biznesowych

Poruszając temat prawidłowego przekazu informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami w hierarchii firmy warto pamiętać, by przekazy były odpowiednio dawkowane. Nadmiar informacji i tworzenie zbędnego szumu komunikacyjnego wpływa na zaangażowanie pracownika tak samo źle, jak zupełny brak komunikatów.

Szkolenia z komunikacji wewnętrznej często składają się więc z serii wykładów i ćwiczeń idealnie obrazujących jak powinna wyglądać odpowiednia doza komunikacji, bez zbytniego przeciążania pracowników informacjami, ale jednocześnie z unikaniem niedomówień.
Prawidłowa komunikacja jest istotna także w kontekście certyfikatów – na przykład ISO 9001:2015.

Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Wiemy już, że komunikacja werbalna ma ogromny wpływ na jakość pracy zespołu i poziom motywacji poszczególnych pracowników. Warto jednak pamiętać, że ważnym elementem komunikacji są też przekazy niewerbalne, a więc sama postawa pracodawców wobec pracowników i odwrotnie.

Przekaz emocjonalny jest równie ważny, jak komunikaty słowne. Wyważenie emocji zarówno w codziennej komunikacji wewnętrznej, jak i zachowanie powściągliwości w sytuacjach kryzysowych jest podstawą do budowania pozytywnych relacji pomiędzy wszystkimi członkami firmy.

Szkolenia z komunikacji wewnętrznej są w stanie przedstawić brak skrajnych emocji w pozytywnym świetle, pokazując wszystkim, że wyważone komunikaty mają znacznie lepszy wpływ na ogólną atmosferę w firmie. Panika nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, nawet gdy wiele rzeczy zdaje się nie iść zgodnie z planem.