Szkolenia dla pracowników – metody i wynikające z nich rezultaty

Szkolenia pracowników pozwalają nie tylko na rozwijanie ich kompetencji w obrębie danego stanowiska pracy i poszerzanie zakresu zadań, jakie mogą wykonywać. Dobrze przeszkolony pracownik może wprowadzać do projektów zupełnie nowe pomysły, dzięki temu że będzie czuł się odpowiednio wykwalifikowany i zainteresowany własnym rozwojem zawodowym. Metody szkoleniowe stosowane w środowiskach pracy mogą przynosić różne efekty i być wykorzystywane w różnych celach. Jakie stosuje się najczęściej?

Przyuczanie do stanowiska

Nowy pracownik pojawiający się w zakładzie i wykwalifikowany do wykonywania pracy, ale nie do końca obeznany jeszcze ze sprzętem na miejscu może zostać przyuczony do działania np. przez wdrożenie się w pracę obok starszego stażem pracownika. Tego typu metody szkolenia spotyka się często w fabrykach czy na liniach produkcyjnych, ale równie dobrze można stosować je dla innych pracowników szeregowych oraz managerów. Tzw. On-the-job training jest mało kosztowną metodą szkolenia, ale skupia się wyłącznie na bieżących działaniach na danym stanowisku pracy.

Szkolenie poprzez wykłady

Kolejną popularną metodą szkoleń zawodowych są wykłady, stosowane zarówno przy doszkalaniu i podnoszeniu kwalifikacji pracowników, jak i przy szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Metoda wykładowa może być stosowana w odniesieniu do pracowników wszystkich szczebli i najlepiej stosować ją wtedy, gdy konieczne jest wdrożenie zmian czy nowych technologii, a więc i przedstawienie ich większemu gronu pracowników. Same wykłady, nie poparte ćwiczeniami nie wniosą do życia zawodowego pracownika zbyt wielu zmian. Choć zrozumie on zasady działania nowych technologii i będzie w stanie wdrożyć je w praktyce, nawet wykłady poparte ćwiczeniami nie wpłyną znacząco na jego ogólny rozwój zawodowy.

szkolenie

Kursy szkoleniowe

Opierające się na opisanych już wykładach kursy szkoleniowe to najczęściej cykl spotkań, wykładów i ćwiczeń, obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne analizujące konkretne przypadki, skupiające się na pozyskiwaniu nowej wiedzy, przygotowywaniu próbnych projektów itp. Kursy mają to do siebie, że trwają dłużej, a więc mogą skupić się na szerszym spektrum zagadnień i być nastawione na rozwój pracowników, a nie jedynie przekazanie wiedzy. Kursy szkoleniowe najczęściej wykorzystuje się w przygotowywaniu pracowników średniego i wyższego szczebla.

Gry i symulacje

Włączane często jako element kursów szkoleniowych i konferencji, gry i symulacje są metodą rozwijającą umiejętności praktyczne i pozwalająca na rozwijanie realnych umiejętności niezbędnych w pracy i do rozwoju zawodowego pracownika. Ich praktyczna i oparta na zabawie forma przynosi często lepsze rezultaty niż proste wykłady, bo pozwala uczyć się poprzez wykonywanie realnych zadań, a jednocześnie zdejmuje z uczestników stres związany ze zbyt poważnym traktowaniem każdego zadania. Dorośli uczą się przez zabawę tak dobrze, jak dzieci – mogą pobawić się w nową rzeczywistość, jednocześnie poznając ją od strony praktycznej i przyswajając nową, niezbędną wiedzę.

szkolenie firmowe

Trening psychologiczny

Pracownicy przyuczani do wykonywania konkretnych zadań, zdobywania nowej wiedzy i poszerzania swoich kompetencji zawodowych nie mogą skupiać się wyłącznie na wykonywanych przez siebie zadaniach. Ważną rolę w skutecznym przygotowaniu pracowników mają czynniki psychologiczne, w tym umiejętności międzyludzkie czy przystosowanie się do nowych obowiązków zawodowych. Z tego też względu ważną metodą szkoleniową dla pracowników będą gry i treningi psychologiczne nastawione na współpracę, symulacje, odgrywanie ról, symulacje dyskusji. Pracownicy po treningach psychologicznych znacznie lepiej pracują ze sobą i choć obecnie metodę tę stosuje się głównie przy szkoleniach na stopień managerski, wpływu szkoleń i treningów psychologicznych na zachowanie pracownika nie należy lekceważyć.

Konferencje

Największa pod względem skali forma szkolenia pracowników to uczestnictwo w konferencjach, które najczęściej można potraktować jako rozbudowane szkolenia i wykłady połączone z treningiem na przykładzie realnych sytuacji zawodowych. Konferencje dają okazję nie tylko do wysłuchania i przyswojenia odpowiedniej wiedzy, ale też rozmowy z innymi, poznawania pomysłów na nowe projekty, spotkań z ekspertami i gośćmi czy nawiązywania nowych kontaktów zawodowych. Konferencje mogą mieć miejsce zarówno w obrębie firmy, jak i poza nią, dając szansę pracownikom na zdobywanie wiedzy merytorycznej i praktycznej.


Artykuł powstał we współpracy z EPALE.