Sprawy karne w sądzie

Zapewne wielu z nas posiada jedynie nikłą wiedzę na temat tego, w jaki sposób odbywają się wszelkie sprawy w sądzie. Sędzia, adwokat i oskarżony pełnią tu główną rolę. W sprawie biorą również udział osoby ze strony drugiej – jest to pokrzywdzony i jego obrońca.

Sprawy karne

Ważni są także wszyscy świadkowie oraz ława przysięgłych. Sprawy karne to jedne z wielu, jeśli chodzi o wszystkie procesy, jakie toczą się w sądzie. Jeśli chodzi o postępowanie karne w sądzie – sprawy mogą mieć przeróżne podłoże. Adwokat może więc brać udział w sprawach dotyczących kradzieży, uszkodzenia czy zniszczenia mienia. Dodatkowo, częste są sprawy o napaść, pobicia, rzadziej za zabójstwa. Wszelkie sytuacje takie jak nękanie, grożenie, prześladowanie itp., również zaliczają się do szerokiego kręgu spraw karnych. Niejeden adwokat posiada rozległą wiedzę z konkretnego kodeksu oraz najczęściej prowadzi sprawy dotyczące np. zabójstw. Nie jest to jednak żadna przeszkoda przed tym, by ten sam adwokat mógł uczestniczyć w rozprawie sądowej, w której głównym oskarżeniem jest dokonanie kradzieży.

Jaka jest w tym wszystkim rola adwokata?

Adwokaci, jako prawnicy posiadający najwyższy stopień wykształcenia w swojej dziedzinie, są upoważnieni do reprezentowania osoby oskarżonej lub ofiary w sądzie. Adwokat zna wszystkie przepisy prawne, dotyczące każdego kodeksu prawnego. Dzięki jego wiedzy i pozycji, każdy ma szansę wyjść z sądu jako osoba niewinna lub usatysfakcjonowana rekompensatą. Kompetencje pozwalają adwokatom na rozmowy z sędzią, zadawanie pytań świadkom, oskarżonym i ofiarom a także oskarżycielom. Przesłuchiwanie świadków na sali sądowej to nie jedyne zadanie adwokata. Przedstawia on także dowody uzyskane od świadków, osób oskarżonych i ofiar.

pomoc prawna
Pomoc prawną w Świdnicy świadczy Kancelaria Adwokacka Dagmara Gryszkiewicz-Dudzik.

Jaka jest kolejność działań w sądzie?

Jak wiadomo, istnieją sądy trzech instancji. Sprawy, jeśli zachodzi taka potrzeba, odbywają się po kolei, we wszystkich trzech rodzajach sądów. Adwokaci mają głos przed sądem wszystkich instancji. Możliwe jest więc wynajęcie adwokata jako naszego obrońcy w każdej sprawie. W sądzie pierwszej instancji, kolejność działań wygląda następująco:

Na samym początku sprawy karnej, sędzia czyta akt oskarżenia. Następnie osoba oskarżona pouczana o prawie pozwalającym na złożenie zeznań lub ich odmowy. Oskarżonemu zadawane są pytania. Później, przez strony przedstawiane są dowody, przesłuchuje się kolejne osoby i oddaje się głos adwokatom, którzy wygłaszają mowy. Na samym końcu, pozostawia się decyzję sądowi.

Rola, jaką spełnia adwokat w takiej rozprawie, to:

  • reprezentowanie osoby oskarżonej lub pokrzywdzonej,
  • zadawanie pytań stronom,
  • prezentowanie dowodów,
  • kierowanie sprawy w jedną stronę (na korzyść swojego klienta).

Sprawy w sądzie drugiej instancji odbywa się wtedy, gdy oskarżony otrzymał wyrok skazujący. Jednak osoba oskarżona ma prawo wnieść apelację do Sądu. Ta rozpatrywana jest w oparciu o szeroką wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego. Nie zawsze więc dochodzi do rozpraw w sądach II i III instancji.

Przebieg całej sprawy karnej w sądzie jest ogromnym, przykrym i zarazem stresującym wydarzeniem w życiu każdego jej uczestnika. Adwokat jednak jest osobą zawsze opanowaną, umiejącą zachować zimną krew. Dzięki jego obecności na sali, osoba oskarżona czy pokrzywdzona, będzie mogła poczuć wielką ulgę. Obecnie, stosowane prawo jest dopracowane i wciąż korygowane, ze względu na upływ czasu i zmiany w sądownictwie.