Rosnące PKB USA w III kwartale nadzieją dla inwestorów

III kwartał okazał się niezwykle owocny dla Stanów Zjednoczonych. Kraj od kilku lat pogrążony w kryzysie odnotował znaczący wzrost PKB w ostatnim kwartale. „Odczyt na poziomie 3,2% daje nadzieje na przyszłość. Od Stanów Zjednoczonych i ich gospodarki uzależniony jest prawie cały świat. Dobre wyniki na zachodzie rokują wzrostami w pozostałych krajach” – tak wypowiedział się na ten temat nasz specjalista, Tomasz Wieczorkowski, który od kilkunastu lat śledzi sytuację na arenie międzynarodowej. Poprawa sytuacji tego mocarstwa to dobry znak dla inwestorów, którzy już teraz mogą rozważać inwestycje w akcje amerykańskich przedsiębiorstw. Obecna sytuacja po wyborach kształtuje się równie korzystnie. Otwarcie się Ameryki na nowe rynki to okazja na dokonanie przemyślanych oraz lukratywnych decyzji.

Najlepszy wynik od II kwartału 2014 roku

Stany Zjednoczone mogą mówić o sporym sukcesie, ponieważ od ponad 2 lat nie zanotowały tak korzystnych wyników.

Biuro Analiz Gospodarczych spodziewało się wyniku na poziomie 3%, co i tak było szacunkiem dosyć pozytywnym, patrząc na wzrost 1,4% we wcześniejszym kwartale.

Według ostatniego raportu największy wpływ na osiągnięcie sukcesu miała konsumpcja, która przyczyniła się aż do 1,9% wzrostu. Na drugim miejscu plasuje się eksport netto, który wyniósł 0,9%. Ten drugi współczynnik osiągnął najwyższą wartość od ponad 3 lat, co dobrze rokuje na przyszłość.

Eksport soi uratował ten kwartał?

Jak się okazuje, do tak dobrego wyniku przyczynił się pewien zbieg przypadków.

Ameryka Południowa odnotowała w tym roku bardzo niskie zbiory soi, która wyjątkowo była kupowana od Stanów Zjednoczonych posiadających spore zapasy tego surowca.

Szacuj się, że eksport soi dał aż 0,5% PKB w III kwartale i jest to wynik który nie powtórzy się w następnych latach. Nie mam więc do czynienia z cudem, a jedynie zbiegiem przypadków, który dobrze rokuje dla inwestorów.