Program „Czyste Powietrze” a audyt energetyczny

Program „Czyste Powietrze” kierowany jest do wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z możliwości nowych technologii i przejść na bardziej ekologiczne, bezpieczne dla środowiska źródła odnawialnej energii. Przyznawane w ramach programu dofinansowania mogą zostać przeznaczone m.in. na wymianę kotła na paliwo stałe, ocieplenie domu lub zamontowanie fotowoltaiki, ułatwiając zrealizowanie kosztownych inwestycji. Jednym z ważniejszych elementów przygotowania do uzyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” jest audyt energetyczny. Kiedy należy go wykonać i jak odnosi się do realizacji założeń programu?

Zasady programu „Czyste Powietrze”

Przygotowany jako wsparcie dla domostw podejmujących wyzwanie poprawy wydajność energetycznej i termomodernizacji, program „Czyste Powietrze” dedykowany jest dla właścicieli planujących wymianę starego pieca lub kotła na paliwo stałe, ocieplenie domu oraz montaż kolektorów słonecznych w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, a także nauka efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania energią przez wykorzystywanie nowych, sprawniejszych technologii i odnawialnych źródeł energii. Korzyści z udziału w programie „Czyste Powietrze” czerpie zarówno środowisko, jak i sami właściciele decydujący się na termomodernizację swojego domu – instalacja nowych, bardziej wydajnych i bezpieczniejszych źródeł energii prowadzi do oszczędności w budżecie domowym, co po kilku latach pozwala na całkowity zwrot poniesionych kosztów inwestycji.

Z programu „Czyste Powietrze” mogą korzystać przede wszystkim właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mający pozwolenie na rozpoczęcie budowy, także w lokalach własnościowych wykorzystujących ogrzewanie starymi piecami. Program obejmuje zarówno budynki istniejące, w których planowana jest wymiana starego pieca lub kotła na nowe źródło ciepła, jak i budynki dopiero powstające, w których od początku planowana jest instalacja nowego, wydajnego, zgodnego z założeniami programu źródła energii.

Ci, którzy zdecydują się na uczestnictwo i termomodernizację swojej posiadłości otrzymają zwrot części poniesionych kosztów w postaci dotacji lub pożyczki. Maksymalny koszt, dla którego przysługuje dotacja to 53 tysiące złotych, choć w przypadku przekroczenia tej kwoty w wartości inwestycji możliwe jest pokrycie dodatkowych kosztów w formie pożyczki.

Audyt energetyczny w programie „Czyste Powietrze”

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest jednym z dwóch dostępnych sposobów ustalenia zakresu termomodernizacji i skuteczniejszego wyliczenia kosztów instalacji fotowoltaiki lub innego przedsięwzięcia dopuszczalnego przez program w ramach ograniczenia zużycia energii i eliminacji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W wymaganiach korzystania z programu „Czyste Powietrze” nie pojawia się zapis mówiący o konieczności przeprowadzenia audytu energetycznego, ale jego przeprowadzenie może zostać opłacone w ramach programu. Biorąc pod uwagę jak wiele wartościowych informacji dostarcza audyt energetyczny, planując termomodernizację domu warto zastanowić się nad jego przeprowadzeniem i rozliczeniem jego kosztów przez współfinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Po co przeprowadza się audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to procedura, w której precyzyjnie określa się charakterystykę energetyczną domu jednorodzinnego. Na podstawie jego wyników możliwe jest planowanie dostępnych do wykonania inwestycji prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, zmniejszenia zużycia energii, a także ograniczenia kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Analiza przeprowadzona przy pomocy audytu energetycznego pozwoli lepiej oszacować koszty związane z inwestycją przed przystąpieniem do programu „Czyste powietrze”, a jednocześnie wskaże zyski wynikające z oszczędności energii, obniżenia kosztów eksploatacyjnych i podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska.

Z pomocą audytu energetycznego można oszacować także najkorzystniejsze dla danego budynku metody termomodernizacji, plany rzeczowo-finansowe takiej inwestycji oraz harmonogramy pozwalające na osiągnięcie założonych celów.

Podnosząc energooszczędność swojego domu i stawiając na odnawialne źródła energii wpływające korzystnie na ograniczenie szkodliwego zanieczyszczenia środowiska działasz na swoją korzyść. Zyskując dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze” możesz przeprowadzić termomodernizację znacznie niższym kosztem, jednocześnie czerpiąc korzyści finansowe z oszczędności na kosztach utrzymania energetycznego własnej posiadłości. Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem do podjęcia właściwych kroków w stronę ograniczenia negatywnego wpływu na środowisku i poprawy wydajności energetycznej swojego domu.