Korzyści płynące z dobrowolnej certyfikacji produktu

Certyfikacja produktów to obecnie jedno z najlepszych narzędzi komunikacji z konsumentami dla producentów z różnych obszarów rynku. Umieszczane na opakowaniach produktów oznaczenia certyfikatów stały się stopniowo czynnikiem decydującym o zakupie lub skorzystaniu z usługi, świadcząc w sposób szczególny o nieustannie rosnącej świadomości konsumentów i chęci korzystania wyłącznie z najlepszych dostępnych produktów.

Czy będzie to więc branża kosmetyczna, spożywcza, czy odzieżowa, dobrowolna certyfikacja produktu może okazać się tym, co zadecyduje o sukcesie samego produktu i całej firmy. W jaki sposób certyfikacja wpływa na zapewnianie bezpieczeństwa produktów i dlaczego warto na nią postawić?

Zapewnianie bezpieczeństwa produktów dzięki certyfikacji

Certyfikat i znak certyfikacji pojawiające się na etykietach produktów świadczą dziś o zaangażowaniu producenta w dbałość o najwyższą jakość i bezpieczeństwo dostarczanych na rynek produktów, które w stu procentach spełniają wymagania konsumentów.

Podjęcie decyzji o dobrowolnym poddaniu się procesowi certyfikacji produktu oznacza jednak nie tylko chęć uzyskania oficjalnego pozwolenia na umieszczenie symbolu certyfikatu na opakowaniu produktu, ale przede wszystkim chęć wprowadzenia zmian organizacyjnych w firmie prowadzących do minimalizacji strat, zrównoważonego rozwoju i poprawy ogólnej jakości i bezpieczeństwa produktu.

Jedną z podstawowych idei dobrowolnej certyfikacji jest chęć ciągłego doskonalenia, które jest bez niezbędne dla utrzymania ustalonych norm jakościowych podczas okresowych kontroli – standardów, które zostały potwierdzone podczas procesu certyfikacji przez jednostkę akredytowaną działającą w oparciu o ISO/IEC 17065:2012 zastępującej obowiązującą wcześniej EN 45011/ISO Guide 65.

Linia produkcyjna

O jakie certyfikaty produktowe można się postarać?

Dobrowolna certyfikacja produktu może bazować na ogólnie uznanych normach międzynarodowych wprowadzanych na rynek przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jak i na wewnętrznych normach Specyfikacji Technicznej Produktu (TPS) opracowywanych przez konkretne jednostki certyfikujące takie jak  DNV GL Business Assurance, TUV[1], czy Dekra. O ile te pierwsze są na rynku powszechnie rozpoznawalne, wielu producentów nie ma pojęcia o możliwości certyfikacji do TPS.

Tymczasem Specyfikacja Techniczna Produktu to dostępny publicznie dokument opisujący ważne i istotne cechy produktów, precyzujący plany kontroli wyrywkowych oraz, o ile to konieczne,  metodę analityczną użytą do ich weryfikacji. W ramach certyfikacji dokonuje się wówczas oceny systemu zapewniania jakości i bezpieczeństwa produktów oraz procesów produkcji, a także oceny i testów samych produktów, które oceniane są tu pod kątem parametrów opartych na charakterystyce produktu i akceptowalnych poziomach ryzyka, zarówno dla konsumenta, jak i producenta.

W praktyce więc idea stojąca za dobrowolną certyfikacją produktu to właśnie chęć zagwarantowania swoim konsumentom najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów poparta standardami, do których stosują się najlepsi producenci na całym świecie.[2]

Najważniejsze założenia dobrowolnej certyfikacji produktów

Podstawową cechą dobrowolnej certyfikacji produktów jest fakt, iż uzyskany certyfikat podkreśla jedynie dodatkowe, wyższe niż standard cechy produktu i jako taki nie jest wymogiem koniecznym do wprowadzenia produktu na rynek.

W praktyce więc produkty wegańskie wcale nie muszą być jako takie oznaczane, choć w oczach klientów poszukujących produktów o tej konkretnej cesze z pewnością to właśnie te z certyfikatem będą stwarzały wrażenie godnych zaufania, bezpiecznych i bardziej wartościowych. Z założenia więc dobrowolna certyfikacja produktów ma umożliwić producentom dotarcie do klientów niszowych, nastawionych na zakup produktów o wyjątkowych cechach dodanych, odróżniających się na tle konkurencji właśnie poprzez certyfikat potwierdzający ich jakość i bezpieczeństwo.

Dobrowolna certyfikacja produktów, choć opiera się na obowiązujących standardach światowych bądź też Specyfikacji Technicznej Produktu wprowadzonej na rynek przez akredytowane jednostki certyfikujące, w praktyce pozostawia producentom duże pole do dowolności – wartością dodaną produktu może być właściwie dowolna cecha, którą producent jest w stanie zagwarantować już na etapie produkcyjnym, potwierdzić podczas stosownych testów i utrzymać na określonym poziomie jakościowym w całym procesie produkcyjnym.

Korzyści płynące z dobrowolnej certyfikacji produktu

Odmiennie do sytuacji rynkowej po II Wojnie Światowej, współczesny konsument ma właściwie nieograniczone możliwości wyboru spośród produktów o różnych właściwościach, cenie i przede wszystkim jakości. W krajach wysoko rozwiniętych potrzeby wychodzą znacząco poza wymogi ilościowe – klient nie kupuje już pierwszego dostępnego produktu, którego potrzebuje do przeżycia, ale ma czas by zastanowić się nad tym czego tak naprawdę od produktu oczekuje i czy w ogóle jest on mu niezbędny.

Żyjemy w erze konsumpcjonizmu, ale coraz rzadziej jest to konsumpcjonizm zupełnie nieświadomy – konsument ma dziś prawo stawiać żądania, które producent musi spełnić chcąc w ogóle zaistnieć na rynku wśród konkurencji.

Dla samych konsumentów coraz ważniejsze stają się więc kwestie bezpieczeństwa, cech odżywczych czy technologii wykorzystywanych do produkcji żywności czy kosmetyków, konkretne cechy poszczególnych produktów odróżniające je od konkurencji, oraz oczywiście stosunek jakości do ceny, jaki oferuje producent. Dobrowolna certyfikacja produktu pozwala na wyróżnienie oczywistych i mniej oczywistych cech produktów w sposób zrozumiały dla konsumenta, a jednocześnie potwierdza zaangażowanie firmy i w stałe poszukiwanie wyższych standardów i nowych rozwiązań.[3]

Certyfikacja ma oczywiście ogromne znaczenie marketingowe, stanowiąc doskonałe narzędzie reklamy i kartę przetargową zarówno na niszowych, jak i bardzo rozbudowanych rynkach produktowych. To jednak nie jedyny powód, dla którego warto się na nią zdecydować.

Dzięki certyfikacji następuje zwiększenie wartości marki produktu, co z kolei wpływa na poszerzenie bazy klientów i płynące z tego korzyści finansowe. Certyfikacja to też najlepszy sposób na usystematyzowanie i ujednolicenie działań firmy prowadzące do zapewnienia bezpieczeństwa produktów przy jednoczesnej gwarancji zrównoważonego rozwoju.

Jak przygotować się do certyfikacji?

Aby organizacja mogła przygotować się w pełni do dobrowolnej certyfikacji produktu i przejść proces weryfikacji z wynikiem pozytywnym konieczne jest rozpoznanie cech charakterystycznych produktu i obszarów, których certyfikacja może stanowić dla niego wartość dodaną. Dla przykładu, wielu konsumentów zwraca dziś uwagę na certyfikację żywności bezglutenowej – dzięki symbolowi przekreślonego kłosa są oni pewni, że żywność ta jest dla nich bezpieczna, a zatem sam certyfikat stanowi dla produktu bardzo ważną wartość dodaną.

Kolejnym krokiem przygotowującym do procesu certyfikacji jest zaplanowanie procesu produkcji i udokumentowanie jego wyników w aktach technicznych produktu, które następnie będą stanowiły poufny dowód rzeczowy potwierdzający prawidłowość procesów produkcji i kontroli przeprowadzanych przez organizację w celu osiągnięcia spodziewanych wyników. O przyznanie certyfikatu dla produktu warto starać się w akredytowanych jednostkach certyfikujących, które posiadają dobrą opinię w środowisku i są w stanie zagwarantować prawdziwie wartościowy certyfikat rozpoznawalny zarówno przez konsumentów, jak i konkurencję.

[1] https://www.tuv-nord.com/pl/pl/uslugi/certyfikacja/wyroby/certyfikacja-dobrowolna/

[2] https://www.pkn.pl/uslugi/certyfikacja

[3] http://magazyn-techniczny.pl/dobrowolna-certyfikacja-produktu-czym-jest-i-dlaczego-warto-ja-przeprowadzic/