Jakie wymagania stawia standard ISPM 15 przed eksporterami i importerami drewna?

Użycie opakowań drewnianych w międzynarodowej wymianie handlowej podlega specjalnym regulacjom. Wymogi stawiane przed eksporterami i importerami drewna zawarte zostały w standardzie ISPM 15

Czym jest standard ISPM 15?

ISPM 15, czyli International Standard for Phytosanitary Measure, to standard opisujący środki fitosanitarne zmniejszające ryzyko zawleczenia i rozprzestrzeniania organizmów kwarantannowych w międzynarodowym obrocie drewnianym materiałem opakowaniowym z drewna surowego. Został opracowany przez Międzynarodową Organizację Ochrony Roślin (IPPC) – instytucję odpowiadającą  za rozwiązywanie problemów związanych z obróbką drewna o grubości większej niż 6 milimetrów, używanego do transportu towarów przez różne kraje w handlu międzynarodowym. W Polsce organizacja ta reprezentowana jest przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN). 

Zakres stosowania standardu ISPM 15

Przedstawione w standardzie ISMP 15 wytyczne dotyczą drewnianego materiału opakowaniowego, mogącego stanowić drogę przenoszenia dla organizmów potencjalnie szkodliwych, czyli takich, które stwarzają zagrożenie dla żywych drzew i krzewów. Standard znajduje więc zastosowanie wobec: 

 • skrzynek, 
 • pudeł, 
 • klatek, 
 • palet
 • bębnów,
 • szpuli do nawijania kabli, 
 • drewna sztauerskiego

Wyłączone spod przepisów są z kolei artykuły stwarzające niskie ryzyko kontaminacji, a więc:

 • drewniany materiał opakowaniowy wykonany w całości z cienkiego drewna o grubości nieprzekraczającej 6 milimetrów, 
 • drewniany materiał opakowaniowy wykonany w całości z przetworzonego drewna, z użyciem kleju, wysokiej temperatury i/lub ciśnienia, a więc sklejka, płyty wiórowe, płyty OSB lub fornir, 
 • beczki na wino lub produkty spirytusowe, podczas produkcji poddane działaniu wysokiej temperatury, 
 • opakowania ozdobne wykonane z drewna poddanego przetworzeniu i/lub procesowi produkcji umożliwiającemu wyeliminowanie wszelkich potencjalnie szkodliwych organizmów, 
 • trociny, zrzyny i wełna drzewna, 
 • elementy drewniane na stałe zamocowane do pojazdów transportowych i kontenerów. 

Standard ISPM 15 znajduje zastosowanie wobec krajów europejskich niebędących członkami Unii Europejskiej, które chcą wwieźć drewniane materiały opakowaniowe na teren UE oraz Szwajcarii. 

Wymagania standardu ISPM 15

Standard ISPM 15 nakazuje:

 • stosowanie drewna nieokorowanego, 
 • przeprowadzenie zabiegów niszczących szkodniki,
 •  naniesienie na drewnie rozpoznawalnego oznaczenia. 

drewno

Stosowny certyfikat wystawiany jest drewnu poddanemu działaniu środków fitosanitarnych. Może to być fumigacja z wykorzystaniem obróbki termicznej lub przy użyciu środków chemicznych. 

 1. Fumigacja z wykorzystaniem obróbki termicznej 

Fumigacja z wykorzystaniem obróbki termicznej polega na wystawieniu drewna na działanie wysokiej temperatury. Dąży ona do doprowadzenia materiału drewnianego do stanu, w którym w jego wnętrzu przez przynajmniej 30 minut bez przerwy utrzymuje się temperatura wynosząca minimum 56 °C. Temperatura mierzona jest zazwyczaj poprzez umieszczenie czujników w rdzeniu drewna. 

 1. Fumigacja przy użyciu środków chemicznych

Fumigacja przy użyciu środków chemicznych polega na umieszczeniu drewna w specjalnej komorze, a następnie poddaniu go działaniu fumigantu, czyli substancji dostosowanej jest zarówno do czasu, jak i temperatury przeprowadzanego zabiegu. Współcześnie w procesie tym wykorzystywany jest przede wszystkim fosforowodór, który zastąpił posiadający negatywny wpływ na środowisko naturalne bromek metylu. 

Dlaczego warto dostosować się do wymagań stawianych przez standard ISPM 15?

Dostosowanie się do wymagań stawianych przez standard ISPM 15 stanowi wyraz dbałości o środowisko naturalne. Pozwala zapobiegać rozprzestrzenianiu się owadów, grzybów i innych mikroorganizmów, które mogą zagrażać zdrowiu oraz życiu roślin i zaburzać funkcjonowanie lokalnego ekosystemu. Wdrożenie standardu ISPM 15 daje również możliwość otwarcia się na nowe rynki zbytu – użytkownicy posiadających stosowne certyfikaty opakowań drewnianych mają gwarancję bezproblemowego transportu na całym świecie. 

Posiadanie certyfikatu ISPM jest wymagane przy wwożeniu towarów do poszczególnych krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskich oraz do Portugalii. Eksporter, który nie spełnia wymagań ISPM 15, może ponieść poważne konsekwencje w postaci:

 • blokad celnych, 
 • odrzucenia towaru, 
 • konieczności przepakowania ładunku. 

Wszystko to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Kraj, do którego dostarczono towar zapakowany w drewno niespełniające wymagań standardu, ma również prawo do całkowitego zniszczenia zarówno opakowania, jak i jego wartości. Koszt utylizacji ponoszony jest przy tym przez eksportera. Dostosowanie się do wymagań stawianych przez standard ISPM 15 jest więc konieczne do prowadzenia biznesu międzynarodowego i uzyskiwania wymiernych korzyści finansowych.