Jakie dokumenty zlecić tłumaczowi przysięgłemu języka angielskiego?

Tłumacz przysięgły różni się nieco od zwykłego tłumacza. Podczas, gdy zwyczajni tłumacze mogą po skończeniu studiów świadczyć swoje usługi w zakresie przekładu tekstów o zróżnicowanej tematyce za określona stawkę, tłumacze przysięgli muszą spełniać warunki określone w ustawie z 2005 roku oraz być wpisanym na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Co można, a nawet trzeba zlecić tłumaczom przysięgłym? Co może, a czego nie może robić tłumacz przysięgły?

Wymagania, jakie musi spełnić tłumacz przysięgły

Jako że tłumacz przysięgły odpowiada za przełożenie wszelkiego rodzaju dokumentów mających moc prawną, musi spełniać określone wymagania stawiane przez prawo.

Wymagania:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, europejskiego lub obywatelstwa jednego z państw będących członkami EFTA
 • tłumacz musi znać język polski
 • tłumacz musi mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych
 • tłumaczem przysięgłym nie może być osoba karana
 • należy uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, podczas którego dokonuje się przekładu tekstu z języka polskiego na język obcy oraz odwrotnie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, należy jeszcze wypełnić procedurę wpisania się na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości oraz złożyć ślubowanie.

Od 2011 roku zniesiono wymóg, według którego kolejnym warunkiem było ukończenie studiów kierunkowych, by móc być tłumaczem przysięgłym. Dziś warunkiem jest ogólne posiadanie tytułu magisterskiego.

Języki - tłumaczenia

Jakie dokumenty może przełożyć tłumacz przysięgły?

Do tłumacza przysięgłego języka angielskiego należy zgłosić się zawsze, gdy dokonania przekładu wymagają dokumenty mające moc prawną, potrzebne do przedłożenia we właściwych organach danej instytucji państwowej. Przykładowe dokumenty wymagające przekładu przysięgłego to:

 • Akty małżeństwa, urodzenia, zgonu, akty notarialne
 • Umowy (np. o pracę, umowy najmu)
 • Pełnomocnictwa, odpisy z KRS
 • Dokumenty rejestracyjne pojazdów
 • Tłumaczenia ustne wykonywane u notariusza lub w USC
 • Świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły
 • Dokumentacja medyczna
 • Legitymacje
 • Testamenty
 • Dowody osobiste

Zawsze, gdy ma się wątpliwości, czy dany dokument rzeczywiście wymaga tłumaczenia przysięgłego, odpowiedzi na to pytanie może udzielić uprawniona do tego osoba z placówki właściwej, w której należy przedłożyć przetłumaczony dokument, lub dyrekcja w biurze tłumaczeń. Dokumenty posiadające moc prawna muszą być przetłumaczone w trybie przysięgłym, gdyż dokonanie ich przekładu wymaga absolutnej pewności, że wszystko zostało wykonane w pełni poprawnie. Dokonywanie takich przekładów wymaga wysokiego poziomu odpowiedzialności, wierzytelności, a także poufności, z uwagi na zawarte dane. Liczy się indywidualne podejście do klienta oraz terminowość. Centrum Języków Obcych Yellow we Wrocławiu wszystkie te wymogi spełnia na najwyższym poziomie. Można tu liczyć na pomoc wysokiej jakości tłumaczy, którzy zadbają o odpowiednie dokonanie przekładu.

Są czasem takie sytuacje, gdy klient chce prosić tłumacza o dokonanie pewnych zmian w dokumencie lub przetłumaczenie jedynie części dokumentu. Poniżej kilka przykładów tego, jakie sytuacje są, a jakie nie są dozwolone w ramach dokonywania procesu przekładu.

Czy można przetłumaczyć jedynie wybrane fragmenty dokumentu?

Jak najbardziej. Musi być jednak zamieszczona odpowiednia adnotacja informująca o tym, że na życzenie klienta dokonano przekładu jedynie wybranych fragmentów dokumentu.

Czy tłumacz może skracać przedłożony przed nim dokument oryginalny? Czy może dokonywać w nim zmian?

W żadnym wypadku. Jeśli klient usilnie prosi o dokonanie zmian w dokumencie, np. na skutek dokonania błędów w oryginale, należy odesłać go do instytucji właściwej, w której dokonane zostaną odpowiednie poprawki lub wydany zostanie odpis skrócony z dokumentacji. Wówczas przedstawiony dokument skrócony jest traktowany jako pełny dokument oryginalny i może zostać przetłumaczony.

Czy tłumacz może poświadczyć zgodność kopii z oryginałem?

Może. Na odwrocie kopii dokonuje wpisania odpowiedniej adnotacji oraz podpisuje ją jako osoba prywatna.

Co może zrobić tłumacz, kiedy dowie się, ze dokonał przekładu sfałszowanego dokumentu?

W takim przypadku nie musi robić nic. Nielegalne jest fałszowanie dokumentów, lecz ich tłumaczenie już nie. Tłumacz nie odpowiada za to, w jaki sposób dokumenty zostaną potem wykorzystane. Jego zadanie to dokonanie przekładu. Nie musi on monitorować tego, dokąd trafi potem dokument.