Jak wybrać odpowiednie laboratorium drogowe?

Obecnie przeżywamy lata 20. XXI wieku. Można powiedzieć, że od początku tego wieku świat zaczął się rozwijać w zawrotnym tempie.

Z dnia na dzień zwiększa się ilość nowych urządzeń i technologii. Zaliczają się do tego również coraz to nowsze samochody. Rozwój motoryzacji prowadzi również do ulepszeń jezdni, a z tego nie każdy zdaje sobie sprawę.

Współczesne społeczeństwo słynie z krytykowania polskich dróg, skupiając się na dziurach i nierównościach, natomiast mało kto tak naprawdę wie, jak trudno jest stworzyć odpowiedni materiał do budowy jezdni.

Laboratoria drogowe – czym się zajmują?

Kwestią tą zajmują się m.in. tzw. laboratoria drogowe. To tam badany jest grunt, który przeznacza się na budowę jezdni.

Jego jakość w znacznym stopniu wpływa na jakość dróg, komfort jazdy i przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Badania przeprowadzane w takich laboratoriach skupiają się głównie na analizie wskaźnika piaskowego czy współczynnika filtracji, jednak do jednych z najważniejszych zadań należą:

  • badanie asfaltów, betonów;
  • analiza mieszanek mineralnych wiążących kruszyw;
  • diagnostyka nawierzchni, czyli badanie gruntów, na których mają powstać drogi.

Taka diagnostyka odbywa się najczęściej dzięki specjalnym urządzeniom radarowym czy elektromagnetycznym. Bardzo często używa się w tym celu także po prostu wierteł, które służą pobraniu próbek gruntów do analizy. Dzięki niej pracownicy laboratorium wnioskują, czy na danym terenie może powstać droga, czy też nie.

Analiza ta to najczęściej obserwowanie pod mikroskopem kruszywa. W jego wyglądzie badacz szuka jakichś zrostów czy spękań, których nie można zauważyć gołym okiem. Jeśli takie są, to można stwierdzić, że kruszywo nie nadaje się do zastosowania go przy budowie dróg.

Jeśli zaś chodzi o badanie asfaltu, czy raczej mieszanek mineralno-asfaltowych, to jest to właściwie kluczowa czynność w określaniu jakości materiałów pod budowę drogi. Badanie to pozwala określić gęstość minerału, a co za tym idzie jego wytrzymałość. Dzięki temu w laboratorium określa się czy dany materiał będzie współgrał z naciskiem kół samochodu oraz jak zareaguje on przy wysokich temperaturach, które na jezdniach występują bardzo często, nie tylko latem.

Widać zatem, że laboratoria drogowe dzięki przeprowadzanym badaniom nad materiałami budulcowymi pozwalają poznać ich właściwości, a co za tym idzie określić ich funkcjonalność i wytrzymałość na jezdni.

W jakich sytuacjach możemy skorzystać z usług takiego laboratorium?

Z pomocy takiego laboratorium najczęściej korzystają firmy zajmujące się wykonywaniem inwestycji drogowych.

Bardzo często to różne urzędy miasta czy gminy zlecają takie inwestycje, więc aby mieć pewność, że drogi w danym rejonie zostaną stworzone na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa, to warto upewnić się, że firmy, którym zleca się ich wykonanie, korzystają z pomocy laboratoriów drogowych.

Zdarza się również, że dane laboratorium drogowe świadczy usługi wspierające inwestorów w realizacji dróg. Wtedy też liczne firmy zgłaszają się po pomoc na przykład w wykonaniu prac przygotowawczych do remontu drogi.

labolatorium drogowe

Jak wybrać odpowiednie laboratorium drogowe?

Aby mieć pewność, że dany urząd czy firma budująca lub remontująca drogi korzysta z usług odpowiedniego laboratorium drogowego, warto dowiedzieć się, czy należy ono do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych lub znajduje się na liście Polskiego Centrum Akredytacji.

Są to organizacje, które upoważniają daną instytucję do świadczenia usług na podstawie oceny zgodności i nadzoru rynku.

Laboratorium drogowe świadczące usługi zgodnie z normami KPLA lub PCA posiada gwarancję najwyższej jakości przeprowadzania badań nad materiałami budulcowymi jezdni, a co za tym idzie, świadczy o dobrej jakości tworzonych później dróg.

Można zatem zauważyć, że aby wybrać odpowiednie laboratorium drogowe, wystarczy poszukać go na liście odpowiednich organizacji, jednak warto również mieć na względzie, jakie usługi oferuje dane laboratorium, czy dotyczą one wyłącznie analizy materiału pod budowę jezdni, czy też służą pomocą przy inwestycji naprawy dróg.