Jak działa system informacji wizualnej? Poznaj nowoczesne metody informacji!

Projektując i wyposażając nową przestrzeń biurową, pojawiają się nieoczywiste elementy, o których czasem można zapomnieć. Oprócz oczywistych kwestii, takich jak meble, wyposażenie i układ budynku, oznakowanie jest ważnym elementem, który może odgrywać kluczową rolę w nadawaniu charakteru miejscu pracy.

Od markowych oznakowań na zewnątrz budynku po znaki wewnętrzne i drukowane naklejki, informacja wizualna może pojawiać się w całej przestrzeni biurowej – wzmacniając wizerunek, etos i wartości firmy zarówno dla pracowników, jak i gości.

System informacji wizualnej kształtuje pierwsze wrażenie

Pierwsze wrażenia powstają szybko i zapadają w pamięć. Nabywcy podejmują większość decyzji, opierając się na swoich pierwszych dwóch sekundach na podstawie przechowywanych wspomnień, obrazów i uczuć. Badania pokazują, że wszyscy nieświadomie dokonujemy szybkich ocen.

Wrażenie, jakie odwiedzający mają po przybyciu do biura, określa, jak ogólnie będą postrzegać daną firmę. Zaufanie i rzetelność mają ogromne znaczenie w prowadzeniu biznesu, a ta ocena, której dokonuje każdy człowiek w ułamku sekundy, może mieć znaczenie, gdy potencjalni klienci podejmują decyzję, czy z nami współpracować.

Dobrze wykonane i zaprojektowane w ciekawy sposób oznakowanie może sprawić, że firma będzie wydawać się ugruntowana w obecnej lokalizacji i w całym biznesie. Dobrze wykonany system informacji wizualnej nie tylko nawiguje w biurze, ale również pokazuje charakter firmy i to, że jest ona ważnym graczem w danej branży. Analogicznie firma działająca w słabo wyposażonym biurze z zerowym oznakowaniem może wydawać się niestabilnym partnerem, który dopiero zaczyna swoją przygodę w biznesie.

System informacji wizualnej wzmacnia tożsamość marki

W świecie brandingu i marketingu wiadomo, że kolory, typografia i inne elementy projektu odgrywają istotną rolę w postrzeganiu firmy. Ciepłe kolory, murale artystyczne czy geometryczny krój pisma bez szeryfowego będą tworzyć określone skojarzenia. Wszystko wpływa na postrzeganie naszej marki przez odwiedzających i pracowników.

Oznakowanie to świetny sposób na codzienne przekazywanie odpowiednich konotacji ludziom jako nieodłącznej części ich fizycznego środowiska – a dla naszych pracowników może to być świetny sposób, aby subtelnie wpłynąć na nastawienie całego zespołu. Codzienne przybycie do pracy w budynku ozdobionym ciemnoniebieskimi kolorami i rozsądnymi czcionkami będzie wywołać inny nastrój w ciągu dnia niż praca w jasnoczerwonym pokoju z dziecięcymi napisami na ścianach.

To nie tylko przypuszczenie – istnieje długa historia badań nad psychologią koloru. Kolor może wpływać na wszystko, od indywidualnego postrzegania upływu czasu do pozornego smaku jedzenia. Z pewnością wpływa również na doświadczenie pracy lub wizyty w biurze – warto więc to świadomie wykorzystać.

Oznakowanie może pomóc w utrzymaniu starannie dobranych kolorów marki w umysłach pracowników, pomagać tworzyć harmonijny zespół, który dobrze współpracuje i zna wartości firmy.

Dobry system informacji wizualnej jest funkcjonalny

Oprócz podświadomego wpływu na postrzeganie marki, oznakowanie ma ważne praktyczne zastosowanie, pomaga odwiedzającym znaleźć budynek lub poruszać się po wnętrzu biura.

Dla kogoś, kto odwiedza daną firmę, zagubienie się w labiryncie biurek lub w budynku nie jest przyjemnym wprowadzeniem do robienia biznesu. Znaki, które pomogą im się odnaleźć, sprawią, że firma będzie bardziej widoczna. Zewnętrzne oznakowanie budynków może również utrwalać wizerunek marki w oczach przechodniów.

Dobry system informacji wizualnej przyda się także naszemu personelowi, zwłaszcza nowym pracownikom. Oznakowanie orientacyjne może pomóc w szybkim i sprawnym odnalezieniu się, szczególnie w biurach i budynkach o skomplikowanych układach.