Etykietowanie żywności zgodnie z przepisami UE – jakie wymagania trzeba spełnić?

Obecnie wybór różnego rodzaju artykułów spożywczych jest naprawdę ogromny, co sprawia, że prawidłowe odżywianie się jest obecnie bardzo łatwe i dostępne dla wszystkich. Jednak, aby wiedzieć jakie artykuły spożywcze wybierać i czym dany produkt się charakteryzuje, niezbędne jest zawarcie tych informacji na jego opakowaniu. To potrzebne nie tylko z punktu widzenia konsumenta, dla którego tego typu informacja znacząco ułatwia wybór odpowiedniego produktu, ale również ze względów prawnych, ponieważ obowiązujące obecnie przepisy nakazują producentom w odpowiedni sposób oznaczać swoje wyroby. 

Warto więc wiedzieć jakie normy obowiązujące w Unii Europejskiej regulują kwestie etykietowania żywności, kto i w jaki sposób musi stosować się do tych przepisów, co powinno znaleźć się na prawidłowej etykiecie żywności oraz dlaczego znakowanie produktów spożywczych jest tak ważne?

Jakie normy obowiązujące w UE regulują etykietowanie żywności?

Kwestie związane z etykietowaniem żywności regulowane są obecnie przez różnego rodzaju przepisy UE. Dzięki temu sposób etykietowania produktów żywnościowych jest ujednolicony dla wszystkich krajów członkowskich, co znacząco ułatwia handel. 

Proces etykietowania podlega standaryzacji międzynarodowej, która uzupełniona jest o przepisy prawa krajowego. W Unii Europejskiej podstawowym aktem prawnym określającym zasady umieszczania informacji na etykietach żywności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Wprowadzenie tego rozporządzenia ma na celu zapewnienie rzetelności i wiarygodności dostarczaniu konsumentom informacji na temat danego artykułu spożywczego. Dzięki temu możliwe jest chronienie konsumenta przed stosowaniem różnego rodzaju niewłaściwych praktyk ze strony przedsiębiorcy, ale także ułatwia to znacząco dokonywanie świadomych wyborów zakupowych przez konsumenta. 

Oprócz tego istnieje również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, które odnosić się do wszystkich antyków spożywczych określonych jako ekologiczne. 

Kto i w jaki sposób musi stosować się do tych norm?

Według obecnie obowiązujących w całej Unii Europejskiej przepisów odnośnie etykietowania żywności, niezbędne informacje powinny znaleźć się na każdym produkcie spożywczym i napoju sprzedawanym w Unii Europejskiej. Odnosi się to zarówno do artykułów wyprodukowanych w krajach członkowskich UE, jak i tych importowanych z innych krajów i sprzedawanych na rynku europejskim. 

Zatem każdy europejski producent żywności, a także importer artykułów spożywczych, który zamierza sprzedawać je w krajach należących do Unii Europejskiej, powinien zadbać o ich prawidłowe etykietowanie. W tym celu na opakowaniu danego produktu zawiera się wszelkie istotne informacje, które pozwalają konsumentom na dokonywanie bardziej świadomych wyborów zakupowych.

Co powinno znaleźć się na etykiecie żywności?

Chcąc sprzedawać w Unii Europejskiej żywność lub napoje, konieczne jest podanie niezbędnych informacji w taki sposób, aby były one czytelne i dostępne dla konsumenta, co w konsekwencji pozwoli na dokonanie bardziej świadomych decyzji zakupowych. W przypadku żywności pakowanej etykieta produktu powinna zawierać takie informacje jak:

 • nazwa żywności,
 • skład danego produktu,
 • informacje o alergenach,
 • ilość określonych składników,
 • data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
 • kraj pochodzenia, jeśli jest to konieczne, w celu zapewniania konsumentowi jasności,
 • nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedsiębiorstw spożywcze w UE lub importera,
 • ilość netto,
 • warunki przechowywania lub użytkowania,
 • instrukcja użycia, jeśli jest to konieczne,
 • zawartość alkoholu w przypadku napojów alkoholowych (jeśli jest większa niż 1,2%),
 • informacje o wartościach odżywczych danego produktu.

żywność

Dlaczego znakowanie produktów spożywczych jest tak ważne?

Etykietowanie produktów spożywczych to przede wszystkim sposób na ochronę interesów konsumenta, w tym jego zdrowia czy nawet życia. Etykieta umieszczana na produktach żywieniowych jest więc bardzo ważnym elementem opakowania i stanowi cenne źródło wszelkich niezbędnych informacji dla konsumenta. Pozwala to na podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych, a ponadto zapobiega nieuczciwym praktykom handlowym. Z tego względu obecnie obowiązujące prawo wymaga od producentów i importerów tego, aby znakowali produkty spożywcze w prawidłowy sposób i podawali na etykietach wszelkie niezbędne informacje.