Czym jest odszkodowanie i jak je uzyskać?

Odszkodowanie jest świadczeniem należnym poszkodowanemu od osoby ponoszącej odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Główną funkcją odszkodowania jest rekompensacja doznanego uszczerbku, jaką ponosi jedna ze stron. Jej wysokość nie może być przypadkowa. Ustalana jest ona ze względu na rodzaj i rozmiar powstałej szkody.

 


||  Odszkodowanie uwzględnia nie tylko szkodę rzeczywistą, ale również wszelkie utracone korzyści, które przepadły w wyniku dokonanego wypadku. Odszkodowanie możne być udzielone w formie określone kwoty – wtedy jest to rekompensata pieniężna lub opierać się na przywróceniu zniszczonej rzeczy do stanu poprzedniego, a takie działanie nazywane jest restytucją naturalną. Odszkodowanie ma za zadanie wyrównanie szkód, nie może być jednak zawyżone. ||

Źródło: http://www.wroclawskiportal.pl/kancelaria-kufieta-wroclaw/


 

W sytuacji gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia urazu, kwota wypłacona od ubezpieczyciela będzie odpowiednio niższa. Warto umieć rozróżnić odszkodowanie z zadośćuczynieniem. Zadośćuczynienie jest rekompensatą szkody niemajątkowej np. krzywdy wyrządzonej w postaci traumatycznych przeżyć, a jej celem jest jedynie łagodzenie powstałej szkody. Odszkodowanie stanowi równowartość szkody majątkowej np. zniszczenia mienia lub utrata zysku) lub szkody na osobie (uszkodzenie ciała, urazy, złamania).

Odpowiedzialność odszkodowawcza opiera się (w zależności od zaistniałej sytuacji) na podstawie jednej z trzech zasad. Pierwszą z nich jest zasada winy. Jest to najbardziej tradycyjna i powszechnie stosowana forma stwierdzenia odpowiedzialności. Opiera się na etycznych, zgodnych z sumieniem założeniach, że sprawca winy powinien ponieść konsekwencje swojego zachowania. Drugą z zasad jest zasada ryzyka. W jej myśl winna będzie osoba, która do celów swojej działalności użyła niebezpiecznych narzędzi lub urządzeń, gdzie w oczywisty sposób można było stwierdzić, że ich użycie będzie stanowić zagrożenie dla innych.

Zasada ta została sformułowana w odpowiedzi na szybki rozwój techniczny, który w konsekwencji często powodował urazy i wypadki u osób pracujących w ciężkich, przemysłowych warunkach. Ostatnią zasadą jest zasada słuszności. Jest ona swego rodzaju połączeniem zasady pierwszej i drugiej. Jest stosowana w sytuacjach gdy jednej ze stron brakuje podstaw do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie, jednocześnie etyka nakazuje zrekompensować danej osobie wyrządzoną szkodę.

Proces prowadzący do uzyskania odszkodowania często jest skomplikowany i wymaga doskonałej znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Wiele osób, które na skutek wypadku nie są w stanie samodzielnie podjąć działań prowadzących do uzyskania pieniędzy od ubezpieczyciela, podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług pełnomocnika. Zazwyczaj jest nim prawnik lub przedstawiciel kancelarii odszkodowawczej.

Rozpoczynając współpracę ze specjalistą będziemy mogli wypoczywać i regenerować siły, podczas gdy on pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności. W pierwszej kolejności przeanalizuje sprawę i określi szacowaną wysokość odszkodowania. Następnie zajmie się zebraniem pełnej dokumentacji oraz dopilnuje uzupełnienia formalności. Do jego obowiązków będzie należało także pilnowanie terminów postępowania oraz skompletowanie potrzebnych dokumentów takich jak orzeczenia lekarskie lub opinie biegłych.

Pamiętajmy by przed podjęciem współpracy rozważnie wybierać specjalistów. Obecnie powstaje coraz więcej kancelarii zimujących się sprawami odszkodowań, a także wielu prawników decyduje się na udzielanie takich usług. Niezależnie na którą z opcji się zdecydujemy, koniecznie sprawdźmy np. na stronie internetowej, jakie usługi świadczy dana jednostka. Warto przeczytać opinie innych klientów lub zapytać znajomych lub członków z rodziny czy mogą polecić konkretną osobę. Dzięki pomocy specjalisty będziemy czuć się spokojniej i nie będziemy musieli martwić się o pilnowanie formalności.