Czy potrzebuje doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy to osoba, która wykonuje jeden ważniejszych w Polsce zawodów zaufania. Ów doradca koniecznie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby mógł wykonywać zawód. Na stanowisko doradcy podatkowego może aplikować jedynie osoba, która ukończyła wyższe studia. Owa profesja wymaga także doskonałej znajomości prawa finansowego – jest to konieczne, by w sposób fachowy dWłasna rachunkowośćoradzać klientom czy umieć wystosować odpowiednie pisma. Dodatkowo, doradca podatkowy musi posiada ogromną wiedzę na temat różnych dziedzin prawa. Doradca powinien postępować według etyki zawodowej. Polega to przede wszystkim na zachowaniu tajemnicy zawodowej, która obowiązuje nie tylko w trakcie prowadzenia sprawy naszego klienta, ale też po jej zakończeniu.

Charakterystyka zawodu dorady podatkowego

Doradcą podatkowym, jako że jest to niezwykle odpowiedzialny zawód, powinna zostać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, których dowodem jest egzamin państwowy. Jest to podstawa, aby ów egzamin zdać na dość wysoką ocenę.

Według ustawy, doradcy podatkowi powinni stale dokształcać się w zakresie doradztwa podatkowego, czyli uczestniczyć w wielu szkoleniach, różnych kursach, dzięki czemu mogą oni być na bieżąco ze wszystkimi zmianami i aktualnościami.

Ponadto, każdy doradca podatkowy musi być obowiązkowo członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Owa Izba istnieje po to, by móc w pełni kontrolować wykonywane usługi i ich jakość.

Doradca podatkowy zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych/podatkowych; może on także sporządzać deklaracje i zeznania podatkowe. Do obowiązków doradcy należą także udzielanie porad związanych z podatkami i finansami, udzielanie opinii oraz wyjaśnień. Dodatkowo, doradcy podatkowi mogą reprezentować nas przed urzędami oraz przed sądami w trakcie postępowania.

Dzięki doradcom możemy dowiedzieć się wielu rzeczy, na przykład jak uzyskać fundusze unijne na projekt, który zamierzamy zrealizować w najbliższym czasie w naszej firmie – podpowiada firma Meritum.

Pomoc doradców jest często nieoceniona, pomimo tego, iż właściciele dobrze prosperujących firm oraz przedsiębiorcy także znają się na prawie podatkowym.

Jak zostać doradcą podatkowym?

Aby móc w pełni sprawnie wykonywać zawód doradcy podatkowego, należy ukończyć studia na odpowiednim kierunku, który otworzy nam drzwi do kariery w owym zawodzie. Przyszły doradca podatkowy powinien zaliczyć egzamin na bardzo wysoką ocenę. Może to bowiem znacznie wpłynąć na decyzję potencjalnego szefa podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia na studiach o tym kierunku są najczęściej praktyczne. Dlatego też łatwiej będzie nam przygotować się do zawodu. Doradca podatkowy ponadto, musi posiadać nieskazitelny charakter, co oznacza że powinna to być osoba przede wszystkim sprawiedliwa, która potrafi spojrzeć obiektywnie na wiele spraw. Doradca podatkowy może pracować w kancelarii doradców podatkowych lub w wielu różnych firmach, i biurach.


Informacji podatkowych udzieliło biuro http://www.meritumksiegowa.pl

Meritum