Czy ładowarka teleskopowa musi mieć UDT?

W wielu pracach czy to na budowie, w gospodarstwie rolnym, magazynie czy innym miejscu maszyny odgrywają bardzo ważną rolę. To dzięki nim możliwe było zastąpienie człowieka w bardzo wielu czynnościach, podnosząc tym samym sprawność i szybkość realizowania wielu ciężkich zadań.

Jednymi z takich maszyn są ładowarki teleskopowe, które dzięki swojej uniwersalności, niezawodności i wydajności w bardzo wielu pracach są niezastąpione. Jednak czym tak naprawdę jest ładowarka teleskopowa, jakie ma zastosowanie i czy konieczna jest jej rejestracja w UDT?

Czym są ładowarki teleskopowe?

Ładowarki teleskopowe Merlo to bardzo nowoczesne urządzenia, które obecnie znajdują zastosowanie w naprawdę wielu miejscach. Są to pojazdy transportu bliskiego, które składają się z wytrzymałego i stabilnego podwozia kołowego wyposażonego w zmienny wysięgnik. Ich zadaniem jest podnoszenie i przenoszenie różnego rodzaju ładunków na nieduże odległości.

Oprócz tego ładowarki teleskopowe posiadają także dodatkowe wyposażenie takie jak łyżki, chwytaki do drewna, żurawie hydrauliczne, kosze osobowe, kosiarki, siewniki, pługi i wiele innych. To wszystko sprawia, że pojazdy tego typu mogą znaleźć zastosowanie w bardzo wielu branżach.

Zastosowanie ładowarek teleskopowych

Dzięki swoim właściwością, sporym możliwością oraz uniwersalności, ładowarki teleskopowe Merlo są w stanie zastąpić wiele różnych maszyn zarówno na placu budowy, w gospodarstwie rolnym, jak i wielu innych miejscach. Mogą one służyć do przenoszenia materiałów budowlanych, zastępować podnośniki koszowe, a nawet pełnić funkcję niedużego dźwigu.

Ponadto ładowarki teleskopowe świetnie radzą sobie także w gospodarstwach rolnych, gdzie po wyposażeniu ich w odpowiedni osprzęt dodatkowy mogą one pełnić funkcję siewnika, pługu, kosiarki, czy nawet ciągnika. Pojazdy te będą również niezastąpioną pomocą podczas układania dużych snopków słomy i siana, transportowania paszy dla zwierząt gospodarskich, wywożenia obornika czy też różnych pracach na polu.

W lasach ładowarki teleskopowe mogą służyć do załadunku, rozładunku oraz transportowania ściętych drzew. Natomiast w magazynach przemysłowych o dużej powierzchni pozwolą znacznie szybciej, sprawniej i bezpieczniej transportować wszelkie produkty składowane w magazynach i układać je na odpowiednich miejscach.

Czym jest UDT?

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to państwowa instytucja, która zajmuje się nadzorowaniem i zapewnianiem bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających według prawa dozorowi technicznemu. Dokładny zakres działalności tej instytucji został opisany w Ustawie o Dozorze Technicznym z 21.12.2000 roku. Według tej ustawy UDT odpowiedzialny jest za:

  • dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi w zakresie określonym ustawą,
  • wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
  • prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń,
  • analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych,
  • ocenę zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
  • inicjowanie działalności, której celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych wytwórców i użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń,
  • planowanie programów szkoleń z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń,
  • kontrolowanie kwalifikacji osób produkujących, modernizujących, naprawiających, konserwujących i obsługujących urządzenia techniczne
  • certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

Dlaczego ładowarki teleskopowe wymagają rejestrowania w UDT?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468) ładowarki teleskopowe podlegają nadzorowi UDT i w związku z tym muszą one być zarejestrowane i wpisane do ewidencji Urzędu Dozoru Technicznego.

Ponadto warto pamiętać o tym, że sam operator ładowarki teleskopowej również powinien posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez UDT, aby móc legalnie korzystać z tego typu urządzenia. Uprawnienia te uzyskuje się po zdaniu egzaminu państwowego.

Jak wygląda rejestracja ładowarek w UDT?

Chcąc zarejestrować ładowarkę teleskopową w UDT w pierwszej kolejności należy złożyć w Urzędzie Dozoru Technicznego odpowiedni wniosek oraz niezbędną dokumentację, instrukcję ładowarki w dwóch egzemplarzach oraz wszystkie potrzebne świadectwa homologacji. Tak złożony wniosek i dokumenty są weryfikowane przez pracownika UDT, a następnie konieczne jest stwierdzenie stanu faktycznego danego urządzenia poprzez jego oględziny w miejscu postoju.

Kolejny etap to badanie odbiorcze maszyny w obecności operatora ładowarki teleskopowej, konserwatora posiadającego odpowiednie uprawnienia i jej właściciela. Po zakończeniu badania odbiorczego wydawana jest decyzja o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji na drogach i w miejscu pracy.