Architekt Tomasz Bąk

Tomasz Bąk, architekt o szerokim zakresie działalności, oferuje kompleksowe usługi obejmujące realizację projektów budowlanych dla różnych branż oraz obsługę całego procesu inwestycyjnego. Jego oferta skierowana jest do klientów, którzy poszukują wysokiej jakości usług architektonicznych. Architekt Tomasz Bąk specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, modernizacji istniejących obiektów, przebudowach oraz legalizacjach, a także adaptacjach projektów typowych i wielu innych.
Dzięki swojemu ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu, Tomasz Bąk zdobył cenne umiejętności i zdrowy rozsądek w realizacji projektów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zapraszamy
!

 

Informacje na temat firmy:

Adres: ul. Poznańska 1a/p.19 71-785 Szczecin

Telefon kontaktowy: 502 522 733

Poczta: biuro@tomaszbak.pl

Strona internetowa: http://www.tomaszbak.pl/